Jaap Beijer (Pro’98) voorzitter Stichting G-sport

Jaap Beijer (Pro’98) voorzitter Stichting G-sport

Stichting G-sport opgericht
uit de Barneveldse Krant

BARNEVELD – In de raadzaal van het gemeentehuis in Barneveld is de Stichting G-sport gisteren officieel opgericht. De sportmannen en -vrouwen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders wilden allemaal getuige zijn van de ondertekening van de statuten door het bestuur van de nieuwe stichting en notaris Mindert Pool.

Wethouder Gerard van den Hengel opende de avond met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. Hij blikte nog even terug op het verleden toen hij samen met Mart Donkervoort (begeleider G-voetbal) en Peter van den Brink (begeleider G-hockey) de eerste plannen smeedde. In september 2009 volgde een informatieavond waaruit bleek dat er voldoende draagvlak is. Aan Pro-raadslid Jaap Beijer wordt het voorzitterschap toevertrouwd. Laatstgenoemde kreeg het woord. ,,Het stimuleren en bevorderen van sportbeoefening door mensen met een verstandelijke handicap/beperking binnen de gemeente Barneveld behoort nu tot de mogelijkheden. Het bevorderen van de integratie in de samenleving van deze mensen, alsmede het sociaal weerbaarder maken, is daarbij van belang.”
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken ,,door het behartigen van de belangen van deze mensen op het gebied van sport, spel en recreatie en het ondersteunen en faciliteren van gezamenlijke projecten.” Naast deelname aan de Special Olympics zullen er ook andere activiteiten worden georganiseerd. Gedacht wordt aan wandeldagen, fietsdagen, sport-, ontmoetingsdagen, en sportclincs. Het belangrijkste doel is bewegen en meedoen in de samenleving.
Aansluitend stelde Beijer het bestuur voor; naast hem nemen Gerlof de Jong, Peter van den Brink, Ton Uljee, Jan van Esveld en Theresa Donkervoort plaats in het bestuur. Zij zullen zich gaan inzetten voor de G-sport in de gemeente Barneveld. Mart Donkervoort, belangrijk initiator, neemt geen plaats in het bestuur, hij zal een adviserende rol houden en verder gaan met de begeleiding van G-voetbal bij VV Barneveld.
Nog voor de stichting een officieel feit was, meldde Paul Vos van De Korrel Beheer uit Terschuur zich bij Jaap Beijer. Hij richtte zich tot de sporters in de zaal en reikte een cheque uit van €2000,- aan de stichting. En passant beloofde hij om de stichting bij het Barneveldse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Ook sponsor BMC liet van zich horen. Wethouder Van den Hengel mocht namens BMC een bedrag van €2500,- aan stichting G-sport Barneveld toezeggen.
Nu blijkt dat de Stichting over een startkapitaal kan gaan beschikken, was het zaak om de akte officieel te maken. Notaris Mindert Pool legde uit wat er in de akte van de stichting staat. Vervolgens werd de akte ondertekend. Het eerste belangrijke evenement voor de G-sporters zijn de Special Olympics in juni. Hier zal namens de verenigingen worden deelgenomen aan zwemmen, hockey en voetbal. ,,Een grote uitdaging”, aldus de stichting .In de raadzaal van het gemeentehuis in Barneveld is de Stichting G-sport gisteren officieel opgericht.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld