Zwemles op zondag?

Zwemles op zondag?

Deze week laaide de discussie over wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente Barneveld opnieuw op. PRO’98 vraagt zich af of het gebrek aan  zwemwater opgelost zou kunnen worden door het zwembad op zondag open te stellen voor ouders die daar belangstelling voor hebben.

Daarom heeft PRO’98 de volgende vragen naar het college van B&W verzonden.


 

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over het gebrek aan zwemwatercapaciteit voor zwemlessen.

Wij denken dat er, bij ouders die allebei werken, belangstelling zou kunnen bestaan voor zwemles op zondag. Voor zover wij weten, wordt er op dit moment minimaal gebruik gemaakt van de capaciteit aan zwemwater op die dag.

  • Hoeveel zwemwatercapaciteit is er beschikbaar op zondag?
  • Hoe verhoudt zich die capaciteit tot het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat?
  • In hoeverre kan het benutten van zwemwatercapaciteit op zondag een oplossing bieden aan het terug brengen van de wachtlijst?
  • Is er in de afgelopen jaren, waarbij er al eerder sprake was van een capaciteitsprobleem, onderzocht of er ouders zijn die geïnteresseerd zijn in zwemles op zondag voor hun kinderen?
  • Indien dat het geval is, wat waren de uitkomsten van die onderzoeken?
  • Als dat niet het geval is, bent u bereid op korte termijn te inventariseren of er voldoende belangstelling is voor zwemles op zondag?