College wil geen zwemles op zondag

College wil geen zwemles op zondag

Uit de Barneveld Vandaag
BARNEVELD – Het college van burgemeester en wethouders wil niet onderzoeken, of zwemles op zondag een oplossing kan zijn voor de wachtlijst, die er nu is. B en W achten zich gebonden aan het vier jaar geleden tussen SGP, CU, CDA en VVD na de verkiezingen gesloten coalitieakkoord. Daarin is afgesproken, dat de gemeente terughoudend zal omgaan met de inzet van personeel op zondag. B en W antwoorden dat op vragen van fractieleider Monique Rosbergen van Pro’98. Het college ruimt wel in, dat er op zondag tijd genoeg zou zijn voor zwemlessen als ouders daar gebruik van zouden willen maken.

Buiten het recreatief zwemmen van 14.00 tot 15.30 uur is het bad leeg. Rosbergen vindt, dat het college zich niet houdt aan de opdracht van de Raad om een oplossing voor de wachtlijsten te zoeken. “Daar ga ik nog maar eens op doorvragen. Volgens mij zijn er heel veel mensen, die zwemles op zondag een prima oplossing vinden.” Ze wijst er ook op, dat niet alleen de zondag onbenut blijft, maar ook de zomervakantie. “Zonde en weinig efficiënt.”