College niet afwijzend over huisvesting HulpaanElkaar

College niet afwijzend over huisvesting HulpaanElkaar

Uit de Barneveldse Krant
BARNEVELD – Het college van burgemeester en wethouders staat niet afwijzend tegenover een eventuele vraag om huisvesting van voedsel- en kledingbank HulpaanElkaar in Barneveld. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van Pro’98 over de particuliere hulpvoorziening aan de Schoutenstraat. De partij wilde weten of de gemeente mogelijkheden had deze groep dezelfde goede huisvesting te bieden op een andere plek, bijvoorbeeld in een gedeelte van de oude bibliotheek.
Huur
Op de huidige locatie moet huur betaald worden door de stichting in oprichting. ,,Huisvesting van particuliere initiatieven zoals dit, behoren in principe niet primair tot de verantwoordelijkheid van de gemeente’’, meldt het college. ,,Desondanks zullen wij ons – mocht zich een tijdelijke mogelijkheid voordoen om deze groep tegemoet te komen in hun huisvestingsvraag – niet afwijzend opstellen.’’

Overleg

Het college zegt op de hoogte te zijn van de activiteiten en waar nodig overleg te voeren. ,,Daar komen onderwerpen als het wederzijds informeren en eventueel doorverwijzen van mensen aan de orde. Ook beschikt ‘HulpaanElkaar’ over folders om bezoekers te informeren over gemeentelijke mogelijkheden op het gebied van inkomensondersteuning. Het college waardeert het feit dat inwoners op eigen initiatief activiteiten ontplooien waarin het omzien naar medemensen uitgangspunt vormt. Ondanks het feit dat het college van mening is dat het minimabeleid dusdanig is dat er geen absolute noodzaak bestaat tot gebruik van een dergelijk initiatief voor de noodzakelijke levensbehoeften, blijkt er onder inwoners animo te zijn gebruik te maken van een dergelijke voorziening. Afstemming met de initiatiefnemers is vanuit dat oogpunt wenselijk en nuttig.”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld