LTO Voorthuizen

LTO Voorthuizen

Pro’98 geeft een ander geluid in de lokale politiek en om onze punten samen te vatten, we staan voor Groen, Sociaal en Gelijkwaardig. Het woord Groen staat voor twee belangrijke elementen, duurzaam en zorg voor het buitengebied. Duurzaamheid moeten we ons stevig voor inzetten, met zorg voor energie, recycling en duurzaam bouwen. Tevens moeten we zuinig zijn met het buitengebied, in het behouden van de landbouw en landschap plus natuur. Pro’98 heeft mede de klok geluid met het agrarisch houden van de gebieden bij De Lucht en Zeumeren.

Wij zijn de mening toegedaan dat de Randstad bij Amersfoort ophoudt en willen een groene buffer in het westen van de gemeente behouden. De ecologische verbindingszones worden gerealiseerd op vrijwillige basis  zodat de landbouwers niet verplicht worden om de zones tegen hun zin in te realiseren. Het landbouwontwikkelinggebied moet gebruikt worden voor de nieuwe ontwikkelingen. Het voorstel dat de gemeente (voor de landbouw) beperkende burgerwoningen opkoopt, is voor Pro’98 niet bespreekbaar. Agrarische bedrijven zijn zelfstandige economische eenheden die als zij beperkt worden, zelf de investering moeten uitvoeren (mogelijk met de buren) om hun bedrijf uit te breiden. Dit is geen taak voor de gemeente; een supermarkt die verlies maakt krijgt ook geen steun.

Het woord Sociaal staat voor aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, met voldoende beschikbare zorg en veel aandacht voor de huisvestiging van jongeren en ouderen. Het woord Gelijkwaardig staat voor ruimte en respect voor de verschillende groepen in de samenleving. Maar ook voor een evenwichtige ontwikkeling in de bevolking en economie. En voor een zuivere besluitvorming in de gemeente met het betrekken van de bevolking in de beslissingen.

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld