PRO’98 Barneveld wil toch vo-school

PRO’98 Barneveld wil toch vo-school

BARNEVELD – De gemeenteraadsfractie PRO’98 in Barneveld vraagt het college of het door het bieden van een renteloze lening alsnog mogelijk is een openbare school voor voortgezet onderwijs in de gemeente te realiseren.  

Uit het Reformatorisch Dagblad

Dat blijkt uit vragen die de fractie maandag bij het college van B en W indiende. Zij reageert daarmee op het bericht van vrijdag dat aan de komst van een nevenvestiging van de openbare Stichting Onderwijsgroep Amersfoort te hoge kosten zijn verbonden.

PRO’98 wil van het college weten welke mogelijkheden het nu nog heeft om bij te dragen aan de realisering van een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld, bijvoorbeeld door het bieden van een renteloze lening. Ook suggereert de fractie dat er misschien andere „creatieve mogelijkheden” zijn om het stichten van deze nevenvestiging alsnog mogelijk te maken.

PRO’98 wil van het college weten of er andere onderwijsstellingen in de regio zijn, bijvoorbeeld in Ede, die in Barneveld een nevenvestiging voor openbaar voortgezet onderwijs zouden kunnen realiseren. De fractie vraagt het college ook hoe het aankijkt tegen meer keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs en of het daarin een taak voor zichzelf ziet weggelegd.

In een reactie op de vragen van PRO’98 zei CDA-fractievoorzitter Schermers vanochtend desgevraagd „zeer terughoudend” te willen zijn met het eventueel verstrekken van een gemeentelijke lening. Hij wijst erop dat de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is voor huisvesting van een school, terwijl deze zelf de taak heeft de exploitatie rendabel te krijgen.

Een openbare vo-school is wat Schermers betreft „van harte welkom” in Barneveld. „Dan zal wel duidelijk moeten zijn dat die op lange termijn levensvatbaar is. Anders heeft het geen zin in de opstartfase geld te lenen.”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld