Pro’98 vraagt aandacht voor voedselbank HulpaanElkaar

Pro’98 vraagt aandacht voor voedselbank HulpaanElkaar

Uit de Barneveldse Krant

BARNEVELD – Pro’98 wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de gemeente de Barneveldse voedsel- en kledingbank ‘HulpaanElkaar’ aan de Schoutenstraat kan ondersteunen. De partij meldt via de Barneveldse Krant kennis te hebben genomen van het bestaan van HulpaanElkaar.

,,Een groep mensen die kennelijk voorziet in een grote behoefte binnen onze gemeente. Vandaag ontvingen wij een brief van deze groep waarin men verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken en zo mogelijk te concretiseren om subsidie te verstrekken aan deze stichting in oprichting. Men heeft geld nodig om het pand waar men nu in werkt en elkaar ontmoet, te huren. In de brief wordt ook nog benoemd dat wethouder Verweij en de afdeling WZI op de hoogte zijn van het werk van deze groep.’’

Subsidie
Pro’98 vraagt zich af in hoeverre de wethouder op de hoogte is van de activiteiten. ,,Hebben de mensen van stichting in oprichting ‘HulpaanElkaar’ het verzoek om subsidie bij de wethouder ingediend? Indien dat het geval is, hoe staat het college hier dan tegenover? Zijn de gebruikers van ‘Hulp aan Elkaar’ bekend bij de gemeente, met andere woorden: betreft het hier ook de daadwerkelijke minima?’’

Ook wil Pro’98 weten of de wethouder ervan op de hoogte is dat de huisvesting van deze stichting in oprichting tijdelijk is? ,,Hebben wij als gemeente zelf wellicht ruimte om deze groep dezelfde goede huisvesting te bieden op een andere plek, te denken valt bijvoorbeeld aan een deel van de oude bibliotheek? Is de wethouder bereid om met ‘HulpaanElkaar’ in gesprek te gaan om tot een goede oplossing te komen als het gaat om onderdak voor deze groep?

HulpaanElkaar ging medio december vorig jaar van start op initiatief van onder andere de Barneveldse Betsie de Kruyff. De belangstelling groeit, meldde ze afgelopen zaterdag in deze krant.

Het uitdeelpunt heeft inmiddels 68 personen uit de nabije omgeving geregistreerd voor het bieden van hulp.

Uitkeringsgerechtigden
Het merendeel betreft uitkeringsgerechtigden, daarna komen gezinnen met jonge kinderen en mensen die uit een verslaving komen en een leven weer proberen op te bouwen, aldus De Kruyff.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld