De zondagswet

De zondagswet

Volgens Pro’98 moet de gemeente zich aan de wet houden, dus ook aan de zondagswet (klik hier voor de zondagswet). Deze wet is er om mensen die veel waarde hechten aan de zondagsrust te beschermen. Zo mogen er bijvoorbeeld op zondag geen openbare vermakelijkheden voor 13.00 uur plaats vinden.

Maar deze wet bepaalt niet, dat er op zondag niets mag.  De wet regelt vooral hoe we buitenshuis met elkaar omgaan.
Zo staat in artikel 4, lid 4 dat openbare vermakelijkheden, niet als openbare vermakelijkheid worden beschouwd, als deze de openbare rust op zondag niet verstoren.
Ook voor sport op zondag wordt een uitzondering gemaakt.  Sterker nog , in artikel 7, lid 1 en 2, staat dat de gemeente sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet als openbare vermakelijkheid te beschouwen zijn, niet mag verbieden!
De vraag is dus of het bezoeken van een theater de openbare rust verstoort. Volgens mij niet!

Monique Rosbergen



Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld