SGP laat de kat uit de zak

SGP laat de kat uit de zak

Uit de Barneveld Vandaag

BARNEVELD – De bel voor de laatste ronde is gegaan. De oude coalitiepartijen gaan met elkaar praten over een nieuwe. BI en Pro’98 staan – voorlopig – buiten de deur. Pro omdat de SGP niet met de progressieve combinatie wil regeren. Die kat liet SGP-leider Gerard Schotanus maandagavond eindelijk uit de zak.

Tot dat moment had Schotanus steeds ontkend, dat zijn partij op voorhand niet met de vroegere – tot vier jaar geleden nog – coalitiegenoot wilde samenwerken. In het verslag van informateur Rinus Houtman, dat maandagvond openbaar werd, werd de Zwarte Piet zelfs naar de VVD gespeeld. Samenwerking tussen VVD en Pro zou volgens Houtman “niet zonder risico’s zijn.”
Maandag kwam het hoge woord eruit: “De verkiezingen leken soms bijna over twee partijen te gaan, Pro en de SGP”, zo stelde Schotanus. “Dan kun je niet na de verkiezingen ‘ach, het ging eigenlijk over niets laten we het maar eens worden’ zeggen.”
Toch was het juist dat – de zondagsheiliging – waarvan Dick van Rheenen (Burger Initiatief) constateerde, dat het kennelijk “kennelijk geen issue meer” is, daar alle partijen zich kunnen vinden in een neutrale opstelling van het college, zoals die ook vier jaar geleden al in het coalitieakkoord was vastgelegd.

Ook maandag had de SGP nog willen doen, alsof een verschil van mening over financiën en de noodzaak tot bezuinigen er de oorzaak van zou zijn, dat Pro en haar kiezers het nakijken hebben. Hoewel dat niet uit de gespreksverslagen blijkt, constateerde informateur Houtman zijn eindrapportage, dat SGP, CDA, CU en VVD “een grote mate van overeenstemming” vertonen en er met Pro “een duidelijk verschil in denkrichting” is. “Schijndemocratie, die geen zes weken had hoeven duren”, aldus van Rheenen. “Er is geen enkele inhoudelijke discussie geweest.”

Het gordijn scheurde echter doordat CDA-leider Bernard Schermers voor het eerst in het openbaar uitsprak, dat het de SGP was, die niet met Pro wilde, maar dat niet wilde uitspreken. Het CDA van haar kant wilde niet met BI, “maar wij zijn daar meteen open over geweest”, aldus Schermers. Deze gang van zaken is “precies waarom wij vanaf het begin af aan openbaarheid wilden.”
Schotanus kon niet uitleggen, waarom hij het schimmenspel heeft opgevoerd. “Dat is onze keuze geweest”, zei hij bits tegen Schermers. “Nou, dat begint al goed met die nieuwe coalitie”, constateerde Van Rheenen.
Die is er echter nog niet. Houtman constateerde ook, dat er “behoefte bestaat om over verschuivingen in de portefeuilleverdeling te praten” bij de coalitiepartijen. Verwacht wordt, dat de SGP haar winst zal willen verzilveren door de portefeuille van haar wethouder te verzwaren ten koste van het CDA en de ChristenUnie. Die laatste zal wellicht ook moeten ‘betalen’ voor het feit, dat ze tegen de zin van de coalitiegenoten vasthoudt aan haar wethouderskandidaat.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld