Motie: Brons

Motie: Brons

Handhavingstraject Veevoederbedrijf Voorthuizen

Agendapunt: motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Handhavingstraject Veevoederbedrijf Voorthuizen
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2010
Overwegende dat: 

  • Brons Veevoeders niet beschikt over een toereikende milieuvergunning;
  • er door omwonenden veelvuldig klachten worden ingediend over hinder – geluid, stof, geur – die zij van het bedrijf ondervinden (ruim 70 klachten in de afgelopen 2 maanden);
  • door de gemeente bewust met Brons Veevoeders een traject van goed overleg is ingegaan om te komen tot een ontvankelijke integrale vergunningaanvraag;
  • na meer dan een half jaar werken deze aanvraag nog niet is gerealiseerd;
  • het streven er nu op is gericht dat op respectievelijk 1 augustus 2010 het concept voor deze vergunningaanvraag en op 1 september 2010 de definitieve ontvankelijke integrale vergunningaanvraag ingediend moet zijn;
  • Brons Veevoeders verantwoordelijk is voor deze aanvraag, inclusief het halen van deze termijnen

Verzoekt het college

  1. Genoemde data van 1 augustus 2010 en 1 september 2010 als harde data te hanteren.
  2. Bij overschrijding van deze data zijn verantwoordelijkheid als handhavende overheid te nemen.
Pro’98 

A. Barendregt                                                     H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld