Raad weigert Brons pin op de neus te zetten

Raad weigert Brons pin op de neus te zetten

Als het aan PRO’98 en het CDA had gelegen was veevoederbedrijf Brons in Voorthuizen door de raad de pin op de neus gezet. Harde data waarop de milieuaanvraag bij de gemeente binnen moet zijn. Zo niet, dan handhaven! Maar SGP, VVD, Christen Unie en Burger Initiatief weigerden onze motie Brons te steunen.  Daarmee boden zij Brons ruimte toch meer tijd voor die aanvraag te nemen. Onbegrijpelijk stemgedrag van deze partijen.  Ook al omdat het college de motie als steun in de rug beschouwde. Omwonenden klagen al jaren over stank, stof en lawaai. Zij kregen nu niet de duidelijkheid waar ze recht op hebben.

 

‘Het initiatief van PRO’98 voor deze ‘motie Brons’ komt niet uit de lucht vallen. Het veevoederbedrijf aan de Molenweg in Voorthuizen, dat al lange tijd zonder een toereikende milieuvergunning produceert, zorgt voor geluid-, stof- en stankhinder. De omwonenden klagen steen en been. Ruim 70 klachten in de afgelopen 2 maanden. Dat zegt nog al wat.

Het gaat, zo gaf het college eerder aan, om een complexe zaak waarin het zoeken is naar de juiste aanpak. Uw college koos er voor de weg van het overleg te bewandelen en dus, vooralsnog, niet handhavend op te treden. Dat moet er nu in resulteren dat Brons uiterlijk 1 augustus een concept-milieuaanvraag bij de gemeente indient en uiterlijk 1 september een definitieve milieuaanvraag.

De huidige  weg van het overleg en de beide data: daar is onze motie op gericht. Het is wat ons betreft de laatste kans die het bedrijf krijgt om zijn zaken op een fatsoenlijke manier in samenspraak met de gemeente te regelen. Als de data van 1 augustus respectievelijk 1 september niet worden gehaald is voor ons de maat vol. Dan is het over met de samenspraak. Dan neemt de gemeente zijn verantwoordelijkheid als handhavende overheid.

Als logische eerste stap wordt dan een nieuw besluit genomen over de aanvraag, die als gevolg van de weigering van de Raad van State, weer – of liever gezegd nog steeds – op het bordje van de gemeente ligt. En dat besluit kan slechts één ding inhouden: het college weigert die aanvraag en gaat handhaven.

Onze motie spreekt voor zich. Als we voor deze aanpak kiezen komt er meer duidelijkheid dan er tot nu toe was. Duidelijkheid, waar de omwonenden van Brons zo langzamerhand meer dan recht op hebben.’

Lees Motie BronsPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld