vestiging verkeersveiligheidscentrum

vestiging verkeersveiligheidscentrum

bestemmingsplan Nijkerkerweg IV
Een slipbaan met bijbehorende voorzieningen, oftewel een verkeersveiligheidscentrum,  kun je moeilijk ergens kwijt. In een woonwijk of het buitengebied geeft het teveel overlast. Op een bedrijventerrein is het, gezien het grote ruimtebeslag, te duur.  Moeilijk dus om een plek te vinden. En als het dan, zoals in dit geval, lijkt te lukken op het MOB-complex, zit daar een dassenburcht  in de weg.

Toch lijkt de zoektocht uiteindelijk  geslaagd.  De nieuwe locatie ligt achter het hulpverleningscentrum, tegen de oprit van de snelweg A30.  Een aantrekkelijke locatie, zo schrijft u in het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen. U noemt twee argumenten: 1) Het verkeersveiligheidscentrum geeft daar minder overlast. Èn,  2) omdat het geen bedrijventerrein is, is  deze plek financieel haalbaar.

Die financiële kant springt in het oog. De gemeente gaat de grond verhuren. Dat doet ze voor een, betrekkelijke, lange periode van 20 jaar en voor een, betrekkelijk, lage huurprijs. Dat geldt zeker als je de locatie nader in ogenschouw neemt. Die valt binnen de zoekzone voor bedrijventerreinen. Ongeacht de toekomstige ontwikkelingen daar legt de gemeente zich dus voor lange tijd vast. Maar bovendien gaat het om een aantrekkelijke plek zo dicht langs de snelweg. Een A1 locatie langs de A30, zeker ook als je rekening houdt met al die mensen die straks de toekomstige Midden Nederland Hallen gaan bezoeken.

Daarom voorzitter: Wij gunnen het verkeersveiligheidscentrum graag een geschikte plek, maar hebben twee, voor ons belangrijke, vragen aan de wethouder:

  1. Is de huurprijs marktconform?
  2. Kan de duur van de huurovereenkomst worden verkort naar bijv. 10 jaar?

PRO’98 stemde voor de motie van Burger Initiatief om de duur van de huurovereenkomst te beperken tot 10 jaar. De motie werd verworpen.  Het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen is door de raad aangenomen. PRO’98 stemde voor.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld