Food4You

Food4You

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2009 heeft Pro’98 een amendement ingediend om deze bijdrage van de gemeente uit de meerjarenbegroting te schrappen, want zolang onduidelijk is waar je het geld aan besteedt, kan je je er maar beter niet op vastpinnen, was ons devies. Ons amendement heeft geen meerderheid gehaald, waardoor we nu, zo’n twee jaar later, volgens de wethouder voor de morele verplichting staan om deze bijdrage van 100.000 euro aan het Food4You festival goed te keuren.

Voorzitter, in de begroting van het festival stond de provinciale verdubbeling van de gemeentelijke gelden niet helder weergegeven. De Wethouder zegde in de commissie toe hiervoor met een hernieuwde begroting te komen.

Vier dagen geleden heeft de raad deze gewijzigde begroting ontvangen. Een compleet nieuwe begroting zo blijkt, want waar in het raadsvoorstel nog staat dat de gemeente Barneveld, Ede en Wageningen in 2010 en 2011 aan het festival bijdragen, blijkt uit de nieuwe begroting dat alleen Barneveld en Ede voor de kosten opdraaien. Dit terwijl de wethouder nog in de commissie heeft aangegeven dat er 50.000 euro wordt bijgedragen door Wageningen. Let wel, we hebben het hier over een festival wat voor het grootste gedeelte zich in Wageningen afspeelt, oorspronkelijk bedoelt ter promotie van Wageningen.

Het lijkt erop dat het college er pas deze week achter is gekomen dat Wageningen niet meer meebetaalt, wat met de verdubbeling van de provincie dus betekend dat er een gat van een ton in deze begroting zit vergeleken met de begroting die we een aantal weken geleden ontvingen. De wethouder zegde in de commissie toe dat indien er meer sponsoren worden gevonden dan begroot, de bijdrage van de gemeente naar beneden kan worden bijgesteld. Dit lijkt, met de nieuwe begroting, waarin dus nu een ton extra aan sponsoren moet worden gezocht een illusie.

Voorzitter, Volgens Pro’98

– zorgt het festival Food4you niet of nauwelijks voor een stimulering van de lokale economie. Er wordt in de festivalbegroting van 2009 3.500 euro uitgegeven aan de World Egg Days. Een Barnevelds initiatief waarin “ons ei” echt in een positief daglicht kan worden gezet. Als deze organisatie bij de gemeente een rechtstreekse aanvraag doen voor een subsidie, vindt Pro’98 dat het college hen hierin tegemoet moet komen;

– volgens pro’98 Komen de doelstellingen van het festival niet overeen met de doelstellingen van de gemeente;

– volgens Pro’98 wordt het ook onvoldoende duidelijk waarom slechts de gemeente Ede en Barneveld betalen voor dit Wageningse festival ter promotie van de Food Valley, terwijl de Food Valley bestaat uit 8 gemeentes.

Net zoals bij de Dutch Food Valley Classic tour, lijkt het te gaan om een rechts speeltje van de wethouder, waar de Barneveldse burgers en ondernemers niet bij zijn gebaat. Pro’98 is door dit raadsvoorstel dan ook niet van standpunt veranderd en vindt, in de lijn met ons ingediende amendement tijdens de begroting van 2008, dat de bijdrage van €100.000, niet mag worden verleend. Pro’98 vindt dit een typisch voorbeeld van gemeenschapsgeld verspilling. Wij doen daar niet aan mee. Wij zullen dan ook tegen het voorstel stemmen.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld