Functieverandering Apeldoornsestraat

Functieverandering Apeldoornsestraat

Voor functieverandering van agrarische bebouwing heeft de Regio De Vallei regels opgesteld. Maar met die regels kun je in bijzondere situaties klaarblijkelijk onvoldoende uit de voeten. In het voorliggende voorstel gaat het er immers om twee woongebouwen van 800 m3 te bouwen terwijl max. 600 m3 is toegestaan.  Het college zegt, een beetje eufemistisch, dat dit ‘niet geheel past binnen de regionale beleidsinvulling’. Laten we duidelijk zijn: het gaat om een forse overschrijding van die regels.

De vraag is of zo’n overschrijding te rechtvaardigen is.

U noemt verschillende redenen om een uitzondering op de beleidsregels te maken. Ik noem de belangrijkste: -Het perceel ligt in het extensiveringsgebied, – Het is nu mogelijk de agrarische activiteiten daar te stoppen, en – Er komt zelfs nieuwe natuur bij.  Allemaal zaken die ook ons bijzonder aanspreken.

In zo’n geval moet je er, aldus de wethouder in de cie grondgebied, niet bang voor zijn om maatwerk te bieden. Wij zijn het daar – omdat het inderdaad om een bijzonder geval gaat – mee eens en stemmen daarom met dit voorstel in.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld