Nieuwbouw Nairac, geen kunstwerk

Nieuwbouw Nairac, geen kunstwerk

Feitelijk wordt de raad vanavond weer met de rug tegen de muur gezet: Vanavond is uw laatste kans om 1 en een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen, want anders loopt u een zelfde provinciale bijdrage voor het museum mis.

Dit is niet de eerste keer dat ons dit met deze wethouder overkomt. Ik breng u maar de gemeentelijke bijdrage voor Food4You in de voorgaande raadsvergadering in herinnering.

Hoe lang hangt het onderwerp de uitbreiding van museum Nairac al niet boven ons hoofd? Hoe lang heeft u niet al de mogelijkheid gehad om de raad een voorstel voor te leggen? Je mag na zo’n langdurige periode van bezinning toch op zijn minst verwachten, dat er een onderbouwd voorstel van formaat wordt gepresenteerd. Een prachtig wenkend toekomstperspectief, gebaseerd op een doorwrochte visie. Maar helaas…dat is allerminst het geval.

We vinden in deze visie niets terug dat daadwerkelijk op visie lijkt. Hoogstens een opsomming van wat het museum allemaal wat meer kan doen na uitbreiding dan nu: dus wat meer wisseltentoonstellingen, wat meer mogelijkheden voor educatie, wat meer mogelijkheden om groepen te ontvangen.

De verwachting is dat dit 5000 extra bezoekers per jaar op zal leveren. Vindt u dit zelf ook niet buitengewoon ambitieloos? Is dit wat een investering van in totaal 2,5 miljoen euro op gaat leveren?

Wat is er over gebleven van het verzoek van de raad om de haalbaarheid te onderzoeken van expositieruimte voor beeldende kunst, andere kunstuitingen en kleinschalige horeca? Hoe noemde het CDA het toen ook weer? Een “culture area” ? Zelfs aan de randvoorwaarden van die motie uit 2007 wilt u niet meer voldoen als het gaat om bijvoorbeeld de personele bezetting.

In 2007 stemden wij tegen deze motie, omdat we graag zouden zien dat er uitgebreider onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheid van betaalbare woningen in het centrum van Barneveld. Niet omdat wij tegen een uitbreiding van het museum zijn of omdat we niets zouden zien in een culture area. We hebben ons alleen afgevraagd of dit nu de ideale locatie was om dit te verwezenlijken. We waren wel heel enthousiast over het idee van een inspirerende omgeving voor kunst en cultuur.

Feitelijk komen we nu van een heel koude kermis terug: er komen geen betaalbare woningen op die plek in het centrum van Barneveld. En wat er wel komt is een nieuwbouw uitbreiding voor het museum: een functionele stapel stenen zonder inspiratie door visie.

In onze ogen het tegenovergestelde van kunst. Het gaat hier tenslotte niet om het bouwen van een garage, omdat de auto anders buiten moet staan.

Een weg terug is er niet. Er zijn nog 3 maanden te gaan, als we de provinciale subsidie niet willen missen.

Wat een gemiste kans. Waarom heeft u niet met de raad gesproken over ambities en wensen? Waarom bent u alleen uitgegaan van “de raad zet de hakken in het zand” en “we tillen het onderwerp over de verkiezingen”? Waarom ging u de discussie niet aan om te achterhalen wat het hoogst haalbare was? Waarom onderzocht u niet of er een meerwaarde was te behalen door combinaties van voorzieningen?

Waar de fractie van Pro’98 zo bang voor is, is het weer “net niet” dat Barneveld zo eigen is. Sporthallen die net niet aan alle eisen voldoen, een binnenbad waar het niet gezellig recreatief zwemmen is. Alles gericht op het functionele, de “geen cent te veel hoor” mentaliteit als het om dergelijke voorzieningen gaat. Zo zou voor ons de nieuwbouw ook een inspirerende omgeving kunnen bieden voor bijvoorbeeld Barneveldse kunstenaars. En dan denken we aan zowel professionals als amateurs. Zo zien we ook mogelijkheden voor een combinatie met detailhandel en horeca.

Gaat Pro’98 tegen dit voorstel stemmen? Nee, dat kunnen we niet over ons hart verkrijgen. Maar we willen wel precies van u weten wat u van plan bent om met de 2,5 miljoen euro te gaan doen. We vragen van u de toezegging dat u in december met ons het Programma van Eisen en de uitwerking daarvan bespreekt, zodat we nog bij kunnen sturen als het ons allemaal te “net niet” wordt.

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld