Verliezen Columbizpark en Spoortunnel

Verliezen Columbizpark en Spoortunnel

Terwijl in de Voortgangsrapportage van begin dit jaar de bedragen nog in de plus stonden, blijkt bij het bestuderen van de rapportage die nu voor ons ligt, dat de gemeente een verlies van 2 miljoen verwacht bij de ontwikkeling van het Columbizpark en een verlies van 1 miljoen bij de ontwikkeling van de spoortunnel Harselaar.

Voorzitter, dit baart ons zorgen.

In dit huis is al vaker discussie geweest over de reikwijdte van de informatieplicht die het college heeft. Ook in dit geval verbaast het ons dat de raad niet via een actieve weg door het college op de hoogte wordt gesteld van de te verwachten verliezen. Na flink doorbladeren vonden wij deze financiële tegenvallers op bladzijde 41 en 70 van de voortgangsrapportage. Pro98 vindt dat als de wethouder constateert dat er grote financiële tegenvallers te verwachten zijn, hij op z’n minst met een memo naar de raad moet komen met daarin antwoorden op vragen als;

-wat zijn de redenen van de naar beneden bijgestelde verwachtingen,

-wat doet het college er aan om het verlies te beperken

-en wanneer is het college van plan voorzieningen voor dit verlies te treffen.

Ik wil graag een toezegging van de wethouder dat wij hier alsnog een memo over ontvangen en dat hij over financiële tegenvallers van deze omvang in het vervolg actiever informeert.

Frank van der Lubbe
Bijdrage raad Bestuursrapportage 2010-2Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld