PRO’98 laat publiek de knikkers verdelen

PRO’98 laat publiek de knikkers verdelen

Waar vind jij dat het geld heen zou moeten? Die vraag stelt PRO’98 zaterdag aan het winkelend
publiek in Barneveld. Het gaat bij de gemeentebegroting om de verdeling van de ‘knikkers’.
Daarom mogen voorbijgangers vijf knikkers besteden aan zaken die zij het belangrijkste
vinden. Daar mag niet op worden bezuinigd. PRO’98 staat zaterdagmiddag van 1 tot 3 voor de
Catharinakerk aan de Langstraat in Barneveld.
PRO’98 gaat de straat op in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. In de
begroting worden voorstellen gedaan om de komende jaren 8,2 miljoen euro te bezuinigen. Deze
bezuinigingen raken niet alleen de gemeente zelf. Verenigingen, organisaties en instellingen moeten
het vanaf 2013 zonder gemeentelijke subsidie doen. Ook de muziekschool, museum Nairac, de
bibliotheek, onderwijs en welzijn en zorg worden gekort.
De gemeenteraad behandelt deze begrotingsvoorstellen op 9 november. PRO’98 werkt aan een
alternatieve begroting die dan zal worden ingediend.

Waar vind jij dat het geld heen zou moeten? Die vraag stelt PRO’98 zaterdag aan het winkelendpubliek in Barneveld. Het gaat bij de gemeentebegroting om de verdeling van de ‘knikkers’.Daarom mogen voorbijgangers vijf knikkers besteden aan zaken die zij het belangrijkstevinden. Daar mag niet op worden bezuinigd. PRO’98 staat zaterdagmiddag van 1 tot 3 voor deCatharinakerk aan de Langstraat in Barneveld.

PRO’98 gaat de straat op in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. In debegroting worden voorstellen gedaan om de komende jaren 8,2 miljoen euro te bezuinigen. Dezebezuinigingen raken niet alleen de gemeente zelf. Verenigingen, organisaties en instellingen moetenhet vanaf 2013 zonder gemeentelijke subsidie doen. Ook de muziekschool, museum Nairac, debibliotheek, onderwijs en welzijn en zorg worden gekort.

De gemeenteraad behandelt deze begrotingsvoorstellen op 9 november. PRO’98 werkt aan eenalternatieve begroting die dan zal worden ingediend.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld