Amendement: Koetshuis

Amendement: Koetshuis

AMENDEMENT

Agendapunt:. Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Koetshuis
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) bij de ombuiging op de kosten van het Biologisch Centrum Koetshuis alleen te besparen op het busvervoer van leerlingen van en naar het Koetshuis.

Toelichting: Milieu educatie is van groot belang en het Koetshuis speelt daar een belangrijke rol in. Mede gezien het volgende verzoek van Het Geldersch Huys B.V. van 4 november 2010: “Wij verzoeken u de subsidie voor het Koetshuis nog enige tijd te handhaven. Indien nodig, is Het Geldersch Huys B.V. bereid om hiervoor een financiële bijdrage te leveren.”
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Aat Barendregt 

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld