Enquête PRO’98: Meningen sterk verdeeld over Harselaartunnel

8eirm

Enquête PRO’98: Meningen sterk verdeeld over Harselaartunnel

De enquête die PRO’98 zaterdag hield, leert dat er in de gemeente sterk verschillend wordt gedacht over de aan te leggen Harselaartunnel op de Baron van Nagelstraat. De minste animo is er voor het collegevoorstel om een tunnel met 2 x 2 rijbanen aan te leggen, die bijna 6 miljoen euro extra gaat kosten. Het alternatief van een tunnel met 2 x 1 rijbaan, dat 5,4 miljoen euro goedkoper is, sprak meer mensen aan. Ook koos men er vaak voor het tunnelplan, al dan niet voorlopig, te stoppen.

8eirm

Fractie- en bestuursleden van PRO’98 vroegen 160 inwoners van de gemeente naar hun mening. Reacties van niet-ingezetenen werden niet genoteerd.

60 inwoners (37,5%) gaven aan dat de tunnel 2-baans in plaats van 4-baans moet worden aangelegd. Dat kost ongeveer 30 miljoen euro, iets meer dan de 29,2 miljoen euro waar twee jaar geleden van werd uitgegaan. Een aantal van hen stelde voor om 4-baans technisch mogelijk te maken, maar vooralsnog 2-baans aan te leggen.

36 inwoners (22,5%) kozen voor een 4-baans tunnel, die bijna 6 miljoen euro extra gaat kosten.

64 inwoners (40%) vonden dat het tunnelplan moet stoppen. Het geld kan dan aan andere zaken worden besteed.

Voor verschillende voorstanders van een tunnel was het een voorwaarde dat er in ieder geval een station moet komen op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Ook de oostelijke omleiding werd vaak genoemd om bijvoorbeeld de Stationsweg en de Lunterseweg te ontlasten. Vele tegenstanders zeiden geen noodzaak te zien voor een tunnel: ‘Er staan nu toch ook geen files’.  Daarnaast was er twijfel te horen of de nieuwe bedrijventerreinen ooit wel gevuld zullen raken.

PRO’98 hield de enquête ’s morgens  op de markt in Voorthuizen en ’s middags in het centrum van Barneveld. De gemeenteraad behandelt dinsdagavond het voorstel over de Harselaartunnel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld