‘Horeca-onderzoek door college nutteloos gemaakt’

‘Horeca-onderzoek door college nutteloos gemaakt’

BARNEVELD – Het lijkt erop, dat het college van B en W op eigen houtje het verzoek van de gemeenteraad naast zich neer heeft gelegd om een behoefte-onderzoek naar de Barneveldse horeca te doen.

Dat blijkt uit vragen, die raadslid Frank van der Lubbe van Pro’98 over de kwestie heeft gesteld.

Aanleiding voor de vragen van Pro’98 is dat het college initiatierven vanuit de markt mede wil beoordelen aan de hand van de uitkomsten van het vorig jaar gehouden horeca-onderzoek. “Wij hebben in het Horecastructuuronderzoek geen duidelijke kaders kunnen ontdekken”, schrijft Van der Lubbe. Hij vraagt, of het onderzoek als louter beschrijving van de bestaande situatie geen “weggegooid geld” is en vraagt zich af, hoe zinvol het is zo’n onderzoek bij het beoordelen van nieuwe initiatieven te betrekken.

Van der Lubbe is in de notulen gedoken en daaruit komt naar voren, dat het college op enig moment besloten heeft om in plaats van het behoefte-onderzoek waarom de raad had gevraagd alleen een inventarisatie van de huidige situatie te laten maken.

Navrant is, dat het college daarover ook nog verkeerde informatie verstrekt lijkt te hebben. Het college beweert namelijk, dat dat “in overleg met” de raadscommissie Bestuur is gebeurd, maar uit de notulen daarvan blijkt het tegendeel.
Van der Lubbe zou graag een verklaring van het college voor deze gang van zaken horen.
Kennelijk heeft het college besloten om de door de gemeenteraad gestelde kaders niet uit te voeren. Van der Lubbe zou graag weten, hoe en wanneer het college de raad op de hoogte heeft gesteld van dat besluit.

Copyright Barneveld VandaagPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld