Kadernota: ‘Het kan anders!’

Kadernota: ‘Het kan anders!’

De eerste effecten van de bezuinigingen, zoals die vorig jaar door de coalitie zijn vastgesteld, beginnen in de Barneveldse samenleving zichtbaar te worden. Het bestuur van de Oranjestichting stapt op, het Biologisch Centrum dreigt te worden gesloten, muziekonderwijs wordt aanmerkelijk duurder en voor sportverenigingen gelden vanaf nu nieuwe normen. Gevolg daarvan is dat kleedkamers en extra (kunstgras)velden die eerder als noodzakelijk werden aangemerkt in een keer niet meer nodig zijn. Om het maar in sporttermen te verwoorden: tijdens de wedstrijd worden de spelregels zomaar veranderd.

En dit is nog maar het begin. Volgens Pro’98 zal deze vorm van bezuinigen vooral leiden tot maatschappelijke onrust en groot onbegrip voor de Barneveldse politiek bij de inwoners van onze gemeente. En dat terwijl het anders kan. Dat hebben wij vorig jaar in onze alternatieve begroting aangetoond.

Anders, socialer en rechtvaardiger, waarbij de zwakkeren in de samenleving worden ontzien, er een rijk en bloeiend verenigingsleven kan blijven bestaan en de muziekschool en de bibliotheek voor iedereen toegankelijk blijven. In ons alternatief was er sprake van meer balans tussen aan de ene kant de gemeentelijke bedrijfsvoering én investeringen in verkeer en openbare ruimte en aan de andere kant de belangen van de inwoners van onze gemeente.

“Autonome groei”

Vorig jaar is dus besloten om alle waarderingssubsidies binnen een paar jaar volledig af te bouwen. Dat moet uiteindelijk in 2014 een bedrag van ruim 300.000 euro per jaar opleveren. We vielen dan ook bijna letterlijk van onze stoel toen we lazen dat deze coalitie in de kadernota 2012-2015 voorstelt een bedrag van 100.000 euro per jaar extra te begroten voor, zoals dat zo mooi heet, “autonome groei”. Oftewel men gaat er vanuit dat dit bedrag nodig is voor de toename van taken binnen de gemeente als gevolg van de groei van de gemeente Barneveld. In 2014 wordt er dus wel 3 ton extra uitgegeven voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, maar wordt datzelfde bedrag weg gehaald bij de Barneveldse gemeenschap. Pro’98 vindt dat dit echt niet kan.

Ook verantwoordelijk voor een ander

Pro’98 maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op het gebied van welzijn en werk en inkomen. Die bezuinigingen zullen het hardste neer komen bij die mensen die juist het meest kwetsbaar zijn en/of zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Niet alleen heeft de coalitie in Barneveld besloten dat er hard moet worden bezuinigd op die terreinen, ook de berichten uit Den Haag zijn alles behalve rooskleurig. De nieuwe credo’s “meer zelfredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid van de burger”  lijken vooral ingegeven door geldgebrek en niet door de behoefte van diegene die een extra steuntje in de rug of extra zorg nodig heeft. Natuurlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zich zelf, maar er zijn momenten dat je ook verantwoordelijk moet willen zijn voor een ander.

Goed onderwijs

Het is niet allemaal kommer en kwel als het gaat om de voornemens van deze coalitie voor de periode 2012 tot 2015. Gelukkig wordt er nog wel extra in onderwijs geïnvesteerd. Goed onderwijs in een goede, gezonde en inspirerende leeromgeving is van het allergrootste belang voor de toekomst van onze kinderen. Op dat terrein zullen de coalitie en de oppositie in Barneveld elkaar kunnen vinden.

Monique Rosbergen – Pro’98