‘Lunterseweg wordt extreem druk’

‘Lunterseweg wordt extreem druk’

Denk nu na over rondweg als oplossing’

BARNEVELD – Als het college niet ingrijpt, dreigt in de toekomst een verkeersinfarct op de Lunterseweg in Barneveld.

Door Wouter van Dijk

Dat signaal gaf de raadscommissie Grondgebied donderdagavond af aan wethouder Hans van Daalen. ,,Met name in de spits komt het verkeer op de Lunterseweg steeds meer in de knel te zitten”, zei raadslid Hilhardt Brul (Pro’98). Aanleiding voor de zorgen zijn de plannen voor een verkeerslicht bij de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Wilhelminastraat-Hertespoor. Dit verkeerslicht, dat volgend jaar gerealiseerd moet worden, is volgens de gemeente nodig omdat hier het aantal fietsers toeneemt door de verhuizing van De Meerwaarde aan de rand van Veller.

In de knel

,,Het nieuwe verkeerslicht zorgt er ook voor dat het verkeer nog meer in de knel komt”, zei Brul. ,,Tel daarbij andere ontwikkelingen op, zoals de komst van het Van Lodenstein College, de kerken aan de Lunterseweg en de ontwikkeling van de nieuwe wijken Veller en De Burgt. Als dan straks wellicht ook een hogere treinfrequentie bij de Lunterseweg van acht treinen per uur wordt doorgevoerd, hoe gaan we de doorstroming hier in de toekomst dan waarborgen?”

Andere partijen deelden zijn zorgen. Henry Buitenhuis (ChristenUnie): ,,Het wachten is op een rondweg om Barneveld. Links- of rechtsom, ergens moeten we met het verkeer om het dorp heen.” Gert Ploeg (SGP) gaf aan een sterke voorkeur te hebben voor een oostelijke variant, een verbinding tussen de Scherpenzeelseweg en de Wesselseweg. ,,Zoals we sinds de ontwikkeling van de wijk Veller al roepen.” Wethouder Van Daalen gaf donderdag in reactie hierop aan de zorgen te onderschrijven. ,,We zien dat de verkeersdrukte hier inderdaad toeneemt. Op dit moment heb ik echter nog geen oplossing.”

Volgens Brul moet ook gekeken worden naar de nieuwe fietsstromen die gepaard gaan met de nieuwe locaties van De Meerwaarde en het Van Lodenstein College. ,,Dit om te voorkomen dat grote groepen scholieren elkaar ter hoogte van de Lunterseweg in de wielen rijden omdat de ene groep rechtdoor wil en de andere moet afslaan.”

Fietstunnel

Een belangrijke verbetering voor het fietsverkeer is volgens Van Daalen in de toekomst een losliggend fietspad vanaf de Lunterseweg naar de fietstunnel ter hoogte van De Meerwaarde. ,,Hoe snel dat pad er kan zijn, hangt af van provinciale subsidie”, zei Van Daalen. ,,Daarnaast moet hiervoor het bestemmingsplan worden aangepast.” Tot die tijd zullen de meeste scholieren straks – net als water – de kortste route zoeken, met wellicht gevaarlijke situaties op de Valkseweg tot gevolg, vreest Buitenhuis.

Copyright Barneveldse KrantPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld