Raad doet niets aan ‘zwarte scholen’

Raad doet niets aan ‘zwarte scholen’

BARNEVELD – De discussie over zwarte en witte scholen riep vanavond heftige emoties op in de gemeenteraad en bleef steken in vaagheid en veronderstellingen.

Waar Pro’98 en CDA bezwoeren, dat de vrijheid van onderwijs niet in het geding is, vreesden SGP en ChristenUnie bij voorbaat elke druk op het bijzonder onderwijs om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

SGP-woordvoerder Guus Knapen zette de discussie daarbij ook nog op scherp met een paar ongelukkig gekozen bewoordingen. Strekking van zijn opmerkingen was, dat het vooral allochtone ouders zouden zijn, die kiezen voor openbaar onderwijs en hij uitte de veronderstelling, dat ook openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld straks in belangrijke mate ‘zwart’ zal zijn. Burger Initiatief, VVD en Pro vonden zijn bewoordingen niet alleen onkies, maar zijn conclusies ook geheel bezijden de waarheid.

Uiteindelijk draaide het om Jaap Beijers (Pro) stelling, dat het probleem de afgelopen jaren “teveel bij de scholen is neergelegd, zonder resultaat” en de stelling van onderwijswethouder Aart de Kruijf, dat de motie van Pro en Burger Initiatief “niet onuitvoerbaar is”, maar “een sfeer van overschatting van onze wettelijke mogelijkheden oproept.” Dat was voor De Kruijf reden om de motie te ontraden.
Kees van der Werf (CDA) begreep daar niks van, maar uiteindelijk strandde de motie op de twijfels van de VVD. “We zien de goede bedoelingen”, aldus Mijntje Pluimers, “maar we houden het gevoel dat er meer achter steekt. Wat als de scholen niet mee willen werken?”

Uiteindelijk werd de motie in een hoofdelijke stemming met vijftien stemmen voor en zestien tegen verworpen.

Copyright Barneveld VandaagPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld