Motie Pro’98 Skatebaan aangenomen!

Motie Pro’98 Skatebaan aangenomen!

Voorzitter,

Samen met de Christenunie hebben wij een motie vreemd aan de agenda ingediend, omdat er nooit kaders door de raad zijn gesteld voorafgaand aan het locatieonderzoek en om het college aan te sporen om alsnog op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de skatebaan.

Dit naar aanleiding van de memo van het college van 9 maart, waarin het college aangeeft zijn inspanningen te staken om tot realisatie van een skatebaan te komen in een bestaande wijk. Het college geeft wel aan te willen onderzoeken of een skatebaan bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk kan worden opgenomen, maar dit gaat ons niet ver genoeg.

Al jaren zijn er door college en raadsleden beloftes gedaan aan de jongeren, die door allerlei omstandigheden nooit zijn nagekomen. Door nu de handdoek in de ring te gooien, wordt wat ons betreft geen recht gedaan aan de wens binnen de gemeenteraad om de skatevoorziening te plaatsen. Wij willen met onze motie voorkomen, dat we over vijf jaar nog steeds dezelfde discussie voeren. 

Wat willen wij precies met onze motie bereiken?

Tijdens de afgelopen commissievergadering bleek dat wij een andere perceptie over het begrip sociale veiligheid hebben dan het college. Wat ons betreft kan de skatebaan ook eventueel bij een grote weg, een sportvoorziening of het hulpverleningscentrum worden neergezet. Wat ons betreft is met name de zichtbaarheid van groot belang om de veiligheid te waarborgen.

Door dit als kader aan het college mee te geven, denken wij het college meer ruimte te geven om tot een geschikte locatiekeuze te komen, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met lange slepende procedures.

In de motie benadrukken wij nogmaals het belang van het inplannen van de skatevoorziening bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, indien er nog geen permanente skatebaan is gerealiseerd. Tevens vragen wij het college de raad in dit dossier actief te informeren.

Wij vinden het van groot belang de vinger aan de pols te houden, zodat we er zeker van zijn dat het college deze inspanning verricht en geen kansen aan zich voorbij laat gaan.

Dank u wel voorzitter.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld