Centrumplan stationsgebied

Centrumplan stationsgebied

Wij waren zeer teleurgesteld toen wij hoorden dat de plannen voor de herbouw van het station waren gestaakt. Een mooi particulier initiatief, waar de raad volledig achterstond, is vastgelopen op een geschil over de exploitatie van het restaurant, waar de NS en de ontwikkelaar niet zijn uitgekomen, zo lazen wij vorige week in de krant. De Stichting Herbouw Historisch Station Barneveld geeft aan een voorstel te hebben gedaan om dit geschil op te lossen, namelijk om het huidige gebouwtje te laten staan. De stichting geeft aan dat hier niet negatief op werd gereageerd door de NS. Zij schrokken dan ook van het persbericht wat volgde. Kan de Wethouder mij aangeven, hoe het persbericht tot stand is gekomen en wat er met het voorstel van de stichting is gedaan?  De stichting heeft veel werk verricht met helaas nog niet het gewenste resultaat.  Zij vragen de gemeente in de plannen rekening te houden met de mogelijke herbouw van het station bij toekomstige ontwikkelingen. Is de wethouder bereid deze wens, die ook in de raad wordt gedragen, mee te nemen in het onderzoek naar de stationsomgeving?

Even terug naar twee weken geleden, de commissievergadering. Voor ons lag een voorstel dat volledig  gebaseerd was op een bepaalde deadline van een derde partij. 1 juli in dit geval, opgelegd door de NS. Dat gebeurt ons toch wat te vaak. Pro’98 vindt het onverantwoord dat een grootschalig project als een centrumplan, wordt ingezet om aan deze deadline te voldoen. Uit het debat in de commissie bleek dan ook al wel dat zo’n slecht voorstel zondermeer zou worden afgestemd.

Door de ontwikkelingen van de afgelopen weken, hebben wij nu een nieuw raadsvoorstel voor ons liggen. Dit voorstel is niet slecht…. maar wel compleet overbodig. Gaan we nu echt een raadsvoorstel aannemen die bepaald dat de wethouder een startnotitie mag gaan schrijven? Waarom kon dit niet met een memo af? Het voorstel valt ten slotte binnen de door de raad gestelde kaders. Daarnaast is er een beslispunt bijgekomen. De startnotitie wordt uitgebreid met een nader voorstel omtrent de ontwikkeling van de Kapteijnstraat. Voorzitter, is het niet de plicht van de wethouder om ons actief te informeren over de ontwikkeling van de Kapteijnstraat? Wat voegt dit raadsvoorstel nu toe? Wat is er morgen anders als we dit besluiten?

Goed, het raadsvoorstel ligt hier nu eenmaal voor ons. Het schrijven van een startnotitie is een logische stap, zeker met de huidige impasse bij de Kapteijnstraat. De onderhandelingen over de Kapteijnstraat, een van de grootste inkomstenbronnen van het centrumplan verlopen stroef. Wij vinden het dan ook verstandig dat de wethouder na de zomer met een voorstel zowel over de Kapteijnstraat als over de uitbreiding van het centrumplan komt. Wij zullen dit met zorg volgen.

Ik stelde zojuist de vraag wat er morgen anders is, als we dit besluiten. Ik kan maar een ding bedenken en dat is dat de raad zich dan heeft uitgesproken over de begrenzing van het gebied van de uitbreiding. Dit terwijl hier nog geen nadere onderbouwing of enige visie aan de begrenzing ten grondslag ligt. Niet zo raar, want de startnotitie moet nog geschreven worden. Je zou bijvoorbeeld als raad de keuze kunnen maken om ook het Rijnvalleigebied mee te nemen in de visie.

Wij dienen een amendement in samen met het CDA om deze in mijn ogen willekeurige begrenzing uit het voorstel te halen en te spreken over de stationsomgeving. Na de zomer kunnen we dan met als het goed is de nodige onderbouwing van het college de discussie aangaan over de begrenzing van het gebied en hier de nodige kaders stellen als gemeenteraad.

 

Frank van der Lubbe

Amendement is aangenomen, dus de startnotitie zal breder worden ingezet dan de huidige begrenzing.