Besluit zwembad Voorthuizen uitgesteld

Besluit zwembad Voorthuizen uitgesteld

Voorzitter, 

Naast dat de gekozen vorm van het raadsvoorstel bij mijn partij veel procedurele bezwaren heeft opgeroepen, lijkt ook de inhoud verre van volledig.

Wij hebben van zowel de KNZB als van de zwem- en polo vereniging DWK afgelopen week een brief ontvangen. Het gaat om nieuwe informatie, die niet in het raadsvoorstel is verwerkt. Dat doet vermoeden dat dit raadsvoorstel onvolledig is. Daarnaast hebben wij ook veel vragen gesteld via vragenraadslid waarbij de beantwoording ons vermoeden heeft bevestigd.  

Wij verzoeken de raad dan ook het onderwerp van de agenda te halen en we verzoeken het college om eerst meer onderzoek te doen, waarna we een besluit kunnen nemen op basis van alle feiten. 

Ik wil het college graag een aantal onderwerpen meegeven die naar onze mening eerst helder moeten worden, voordat wij dit onderwerp weer kunnen bespreken:

 • Onderzoeken of een samenwerking met externe partijen tot de mogelijkheden behoord.
 • Onderzoeken of er een mogelijkheid is tot een herverdeling van activiteiten te komen tussen de Veluwehal en de Heuvelrand.
 • Het veiligheidsaspect en de multifunctionaliteit van een 25 meter bad in het onderzoek betrekken. 
 • Rekening houden met verenigingen, banenzwemmers en andere doelgroepen voor wie een 25-meterbad noodzakelijk is.
 • Onderzoeken of de hulp van vrijwilligers de exploitatiekosten in positieve zin kan beïnvloeden.
 • Onderzoek naar verzelfstandiging afwachten. 
 • Rekening houden met de groei van Barneveld naar 65 to 70 000 inwoners.
 • De door de KNZB voorgestelde tariefverhoging meenemen in de exploitatie
 • Duidelijkheid verkrijgen over het tracé van de rondweg en het ontsluitingspad tussen Blankesgoed en de Roelengerweg, en de gevolgen voor een 25 meter bad inclusief ligweide en peuterbad.
 • Onderzoeken of het stuk grond van het huidige zwembad wat door de rondweg wordt opgeslokt kan worden gecompenseerd. De Voorthuizenaren hebben immers in het verleden zelf bijgedragen in de kosten voor het huidige zwembad door middel van een zegeltjesactie. 
 • Het peilen van de wensen van de mensen uit Voorthuizen. Wij begrijpen de teleurstelling van plaatselijk belang. Zij zijn niet bij de scenario’s betrokken en worden net als wij geconfronteerd met drie uitgeklede scenario’s ingesloten door een rondweg. 

En als laatste:

 • Gebruik maken van de geste die zowel de KNZB als DWK hebben gedaan om actief mee te denken en wellicht te participeren in een sluitend beheersplan.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld