Motie van teleurstelling – Veller II

Motie van teleurstelling – Veller II

De gemeenteraad stelde 20 december het bestemmingsplan Veller II vast. De ontsluiting van deze wijk wordt geregeld met een ‘wijkontsluitingsweg’. Pro’98 heeft er bij de behandeling van dit bestemmingsplan op gewezen dat de gemeenteraad het college  via een motie een half jaar geleden al opdracht gaf onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van het gedeelte oostelijke rondweg tussen de Scherpenzeelseweg en de Valkseweg. In november kwam daar een tweede motie bovenop met het verzoek te onderzoeken in hoeverre zo’n gedeeltelijke oostelijke omleiding technisch en financieel zo spoedig mogelijk gerealiseerd kon worden. 

Pas op 5 december informeerde het college de gemeenteraad over de consequenties van deze moties voor het bestemmingsplan Veller II. Strekking van die informatie: een rondweg in plaats van een wijkontsluitingsweg kan niet. 

Pro’98 sprak zijn teleurstelling uit over deze gang van zaken. Toen het college weigerde hier op in te gaan is een motie ingediend waarin deze teleurstelling tot uitdrukking kwam. Pro’98 en Burger Initiatief stemden voor de motie, de overige partijen waren tegen. De motie werd verworpen. 

Pro’98 ging wel akkoord met het bestemmingsplan Veller II. Vooral omdat het plan voorziet in een fors percentage sociale woningbouw.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld