Motie van wantrouwen wethouder Troost

Motie van wantrouwen wethouder Troost

MOTIE

Agendapunt: IV-10

Onderwerp: Startnotitie Centrumplan Fase 2

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 24 april 2012

Gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

  • De wethouder voor Grondbeleid, de heer A. Troost, geen gebruik heeft gemaakt vanalle kansen die de raad hem heeft geboden om eerst goed te onderzoeken of er toch niet een ondertekende overeenkomst over de Kapteijnstraat met projectontwikkelaar AM bestaat;
  • De wethouder pas in de brief van AM van 12 april aanleiding zag nader onderzoek te doen;
  • De wethouder hiermee blijk geeft de raad niet serieus te nemen;
  • De wethouder de raad, gezien de wel degelijk aanwezige ondertekende overeenkomst, weliswaar onbewust maar toch onjuist heeft geïnformeerd;
  • De wethouder onvoldoende contact met projectontwikkelaar AM heeft onderhoudenmet wie al een jarenlange relatie bestaat;
  • Over de inhoud van het laatste gesprek de meningen verschillen tussen AM en de wethouder en er onvoldoende duidelijkheid wordt gegeven.

Besluit het vertrouwen in wethouder A. Troost op te zeggen

En gaat over tot de orde van de dag

PRO’98 Burger Initiatief
M. Rosbergen D. van Rheenen
H. Brul J. v.d. Veer


Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld