Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Grijze Veen)

Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Grijze Veen)

AMENDEMENT (aangenomen)

Voorstel nr 12-30

Onderwerp: Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Grijze Veen)

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 22 mei 2012

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de Welstandskaart behorende bij de Welstandsnota te veranderen:

Het bijzondere welstandsregime van toepassing te verklaren in Voorthuizen voor het Grijze
Veen gelegen ten zuiden van de Harremaatweg. Concreet betekent dit dat het betreffende
gebied de kleur rood in plaats van groen krijgt.

Toelichting:

Het beperkte welstandsregime is toegekend aan het Grijze Veen, echter dit terrein behoort
tot hetzelfde complex van het Wilbrinkbos, dat wel het bijzondere welstandsregime gekregen
heeft.

Ondertekening en naam:

Pro98

A . Barendregt

H.BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld