Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Voorthuizen)

Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Voorthuizen)

AMENDEMENT (aangenomen)

Voorstel nr 12-30

Onderwerp: Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (Voorthuizen)

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 22 mei 2012

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de Welstandskaart behorende bij de Welstandsnota als volgt te veranderen:

Het reguliere welstandsregime van toepassing te verklaren in Voorthuizen voor:

  • De gehele Hoofdstraat aan beide kanten ten westen van De Punt tot aan de dorpsrand
  • De gehele Kerkstraat aan beide kanten
  • De Rubensstraat aan de Noordkant vanaf de Rembrandtstraat tot de dorpsrand
  • Het gebied van de noordkant van de Haarkampstraat tot aan de Apeldoornsestraat

Concreet betekent dit dat de betreffende gebieden de kleur oranje in plaats van groen krijgen.

Toelichting:

Het beperkte regime zoals aangegeven op de Welstandskaart verdient wegens de kwaliteit
van het huidige aanzicht op genoemde locaties opgeschaald te worden tot een regulier
welstandsregime.

Ondertekening en naam:

Pro98

A . Barendregt

H.BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld