Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (bijzondere welstandsregime)

Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (bijzondere welstandsregime)

AMENDEMENT (verworpen)

Voorstel nr 12-30

Onderwerp: Nieuwe Welstandsnota “Barneveld in Beeld” (bijzondere welstandsregime)

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 22 mei 2012

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het eind van de alinea “Bijzondere regime” op blz 58 van de Welstandsnota toevoegen:

“Het bijzondere welstandsregime is ook van toepassing in de directe omgeving (ca. 20 meter)
van Rijks- en gemeentelijke monumenten”.

Toelichting:

Voorkomen moet worden dat het aanzicht van monumenten binnen de gemeente aangetast
wordt door nieuwe bebouwing die niet in verhouding staat tot het monument.

Dit amendement heeft tot gevolg dat de digitale kaart met dit besluit in overeenstemming zal
worden gebracht.

Ondertekening en naam:

Pro’98

A . Barendregt

H.Brul