Privatisering gemeentelijke zwembaden

Privatisering gemeentelijke zwembaden

Wensdenken. Zo beaamde de wethouder de kwalificatie die PRO98 in de commissie gaf aan het onderzoeksrapport naar de verzelfstandiging van de exploitatie zwembaden. Het rapport bracht ons namelijk vooral hoop en verwachtingen. Maar geen concrete resultaten. De wethouder gaf aan dat die pas zouden blijken bij een daadwerkelijke aanbesteding.

Echter, vandaag wordt ons als raad al gevraagd een beslissing te nemen over verzelfstandigen of niet. Onze fractie is in principe niet voor of tegen verzelfstandiging. Het gaat ons altijd om de doelen die we willen bereiken.

PRO’98 wil hier 3 belangrijke kanttekeningen plaatsen.

  • Graag houden we de wethouder aan zijn toezegging in de commissie dat hij met het resultaat van de aanbesteding terugkomt bij de raad. Hiermee houden we grip op het pad dat we gezamenlijk ingaan.
  • Ten tweede dient de aanbesteding plaats te vinden met de juiste randvoorwaarden. Wij vragen de wethouder om de toezegging dat hij de beantwoording van onze schriftelijke vragen hierover meeneemt in de aanbesteding.
  • Als laatste maakt PRO’98 bezwaar tegen het opnemen van een randvoorwaarde ten aanzien van de zondagsrust. Het voorstel laat in het midden op welke in Barneveld levende gevoelens gedoeld wordt. Maar met woorden als “rekening houden met” ademt zo’n randvoorwaarde de sfeer van het beperken van de zondagsopenstelling.

Derhalve is dit in strijd met de zondagswet waarin staat: “Besluiten van een orgaan van de gemeente mogen geen beletselen inhouden voor sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op zondag, niet zijnde openbare vermakelijkheden.” Zwemactiviteiten vallen in beide categorieën, sport en ontspanning. Beperking is simpelweg onwettig.

Tevens is dit in strijd met het coalitieakkoord waarin het college de opdracht krijgt om economisch realistische initiatieven van anderen, niet tegen te werken. Uitgangspunt van de aanbesteding is juist dat het een economisch realistisch initiatief van een marktpartij is. Het college wil namelijk met deze verzelfstandiging kosten besparen.

Ten slotte, de zondag is voor vele Barnevelders en toeristen een belangrijke dag om te recreëren. Met beperkende voorwaarden voor openingsstelling beperkt het college ook de commerciële mogelijkheden van de toekomstige exploitant. Een minder gunstige aanbesteding ligt dan voor de hand.

Op dit punt zullen we een amendement indienen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld