Zondagsrust, evenwicht in onbalans.

Zondagsrust, evenwicht in onbalans.

Na afloop van de raadsvergadering afgelopen dinsdag kreeg ik – naar aanleiding van het debat over de verzelfstandiging van de zwembaden – de opmerking dat Pro’98, net als de Partij voor de Dieren, een one issue partij begint te worden. Een partij die zich wil keren tegen de mensen die de zondag als rustdag zien.

Niets is echter minder waar. Het is juist deze coalitie die in deze raadsperiode tot twee keer toe de zondagsrust agendeerde. Het CDA en de VVD volgen de SGP nu wel, in tegenstelling tot juli 2008. In alle voorgaande raadsperiodes dat ik lid was van de raad (dus sinds 1998)  hebben er bij mijn beste weten geen raadsbesluiten bestaan waarin een zin over de zondagsrust als randvoorwaarde is opgenomen.

Wel is het één keer voorgekomen dat een kader over de zondagsrust is opgenomen in een raadsvoorstel. Dat was in juli 2008 bij de behandeling van het promotiebeleid. Een meerderheid van de raad (ook CDA en VVD) steunde toen ons amendement om deze zin uit het voorstel te halen*).

Het argument om het niet op te nemen was toen (en nog steeds) dat alles al in het coalitie-akkoord (en in de wet) is vastgelegd. Het is dus niet nodig om het ook nog eens (gedeeltelijk) te verwoorden in een raadsvoorstel. Net als toen ontbrak in het voorstel voor verzelfstandiging van de zwembaden de balans tussen diegenen die waarde hechten aan de zondag als rustdag en diegenen die behoefte hebben aan meer faciliteiten, ook of juist op zondag, voor recreatie en ontspanning.

Pro’98 streeft naar evenwicht in onze samenleving; één waar we elkaar respect en ruimte geven. In deze periode zien we de gemeenteraad echter besluiten nemen waarin voorwaarden zijn opgenomen over de zondagsrust. Die besluiten verstoren het historisch gegroeide evenwicht.

Het lijkt alsof CDA en de VVD steeds meer in de richting van de SGP aan het schuiven zijn. En daaruit concludeer ik dat de macht van de SGP binnen het college groeit en dat is niet goed voor de balans. Pro’98 lokt de discussie dus niet uit, we zien het als onze plicht!

Voor zover ik kan nagaan heeft de raad de aanloop genomen tot een mogelijk onwettig collegebesluit door geen wensen en bedenkingen in te dienen op dit punt. Indien dat straks uit het collegebesluit blijkt, dan overweeg ik dat namens mijn fractie juridisch**) te toetsen.

Monique Rosbergen, 30 mei 2012Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld