Betaalbare woningbouw

Betaalbare woningbouw

In een tijd dat de woningmarkt op slot zit komt het college met het voorstel een reeks instrumenten in te zetten voor betaalbare woningbouw. Lage en midden inkomensgroepen profiteren daarvan. Dan gaat het vooral om starters op de woningmarkt en om mensen die net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Terecht dat de gemeente daar haar verantwoordelijkheid neemt.

Anders dan het voorstel deed vermoeden raakt de beslissingsbevoegdheid van de raad slechts twee van de instrumenten: de starterslening èn het voorstel om het aanbod betaalbare huurwoningen te vergroten.
Invoering en uitvoering van de overige instrumenten blijkt een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college te zijn. Dat werd pas duidelijk toen daar vragen over kwamen in de commissie grondgebied. Geen onoverkomelijk probleem, maar wel reden om nog eens nadrukkelijk te wijzen op de noodzaak dat de raad over duidelijke en volledige raadsvoorstellen moet beschikken.

PRO’98 stemt in met het continueren van de starterslening, inclusief het krediet van € 450.000 en het hanteren van de z.g. afkoopmethode. Ook gaan wij op zich akkoord met het voorstel af te wijken van het ambitieprogramma in de Woonvisie met als doel een groter aanbod aan betaalbare huurwoningen te realiseren.
Dat mag echter niet betekenen dat we het risico lopen om in het slechtste geval op minder dan in totaal 35% goedkope koop- en huurwoningen uit te komen. Het amendement dat de Christen Unie op dit punt heeft aangekondigd klinkt ons sympathiek in de oren. Wij wachten dat af en horen er ook graag de reactie van de wethouder op.

Voor wat betreft de overige instrumenten voor betaalbare woningbouw in dit raadsvoorstel vragen wij de toezegging van de wethouder dat de raad wordt geïnformeerd over de verdere uitwerking en uitvoering ervan.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld