Kadernota 2013-2016 (Schrappen versterking inkooporganisatie)

Kadernota 2013-2016 (Schrappen versterking inkooporganisatie)

AMENDEMENT (verworpen)

Voorstel nr. 12-39
Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

In bijlage 1, beleidstoevoegingen, schrappen: € 75.000 versterking inkooporganisatie

Toelichting: Versterking van de inkooporganisatie moet m.n. gezocht worden in de regionale samenwerking met andere gemeenten.

Ondertekening en naam:

PRO’98

M. Rosbergen

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld