Kadernota 2013-2016 (Troelstralaan)

Kadernota 2013-2016 (Troelstralaan)

MOTIE (aangenomen)

Voorstel nr. 12-39

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016 Troelstralaan

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Overwegende dat:

– Het grote aantal fietsende scholieren op de Troelstralaan voor gevaarlijke situaties zorgt
– De suggestie voor een vrij liggend fietspad vier jaar geleden door de wethouder positief werd beschouwd
– De verkeersdrukte ter plekke verder is toegenomen

Verzoekt het college:
– Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een vrij liggend fietspad op de Troelstralaan
– En gaat over tot de orde van de dag

PRO’98

M. Rosbergen

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld