Pro overweegt juridische stappen tegen zondagsclausule

Pro overweegt juridische stappen tegen zondagsclausule

BARNEVELD – Pro’98 overweegt een collegebesluit over de aanbesteding van het zwembadbeheer voor te dragen voor vernietiging, als daarin de zondagsrust wordt genoemd.

Monique Rosbergen vindt het haar plicht om actie te ondernemen als de gemeente handelt in strijd met de wet. Dat schrijft fractievoorzitter Monique Rosbergen in haar weblog op de site van Pro. Rosbergen constateert, dat de laatste jaren om de haveklap de zondagsrust in raadsbesluiten ter sprake wordt gebracht als randvoorwaarde voor overeenkomsten van de gemeente met andere partijen.

In 1972 heeft de Tweede kamer echter expliciet de wet aangescherpt om te voorkomen, dat gemeenten sportbeoefening of een andere van ontspanning op zondag zouden verhinderen. Pro komt daartegen in het geweer.

Rosbergen heeft al gemerkt, dat sommigen nu proberen om Pro als ‘one issue-partij’ te framen omdat het hier iedere keer weer op wijst. Volgens haar is er echter sprake van een afwijking van een eerder gehouden ‘balans’ in Barneveld, die laat zien, dat de invloed van de SGP is toegenomen. “Pro lokt de discusse niet uit, we zien het als onze plicht!” aldus Rosbergen.

Vernietiging
In de Gemeentewet (artikel 268 e.v.) is opgenomen dat de Kroon bevoegd is besluiten van gemeente- of provinciebesturen te vernietigen als deze in strijd zijn met de wet of het algemeen belang.

In eerste instantie is het aan de – in Nederland door het rijk benoemde – burgemeester om zo’n strijdigheid te constateren en actie te ondernemen. Raadsfracties kunnen hem daartoe verzoeken. Dat gebeurt met enige regelmaat.

Een besluit van de gemeente Westland dat juist naar de andere kant teveel afweek van de Zondagswet door alle winkels elke zondag open te laten zijn werd zelfs tot twee keer toe door de Kroon vernietigd.

Copyrights Barneveld VandaagPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld