Schriftelijke vragen CV de Burgt

Schriftelijke vragen CV de Burgt

Geacht college,

In de Barneveldse Krant van woensdag 25 juli en zaterdag 21 juli worden zowel door het aannemingsbedrijf Vink als door het college een aantal tegenstrijdige beweringen gedaan over de ontvlechting van de CV de Burgt en de realisatie van de geluidswal langs de A30.

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik namens de fractie van Pro’98 daarover de volgende vragen:

Geluidswal
In de krant van zaterdag 21 juli 2012 verklaart de gemeente: “ Burgemeester en wethouders hebben goede hoop dat de discussie over de aanleg van een geluidswal langs de A30 bij Barneveld na de zomervakantie snel afgerond is”

1. Op welke concrete afspraken, dan wel recente gebeurtenissen is deze hoop gebaseerd?

Ook Vink geeft in de Barneveldse Krant van 25 juli aan dat een oplossing nabij is omdat de gemeente inmiddels heeft aangegeven haar rente en aflossingsvoorwaarden te willen aanpassen. De wethouder geeft  als reactie in dezelfde krant aan dat de uitspraken van Vink over de discussie rond het geluidsscherm hem verbazen.

 2. Welke uitspraken van Vink over de geluidswal verbazen de wethouder precies, want hoe Pro’98 het leest, lijkt het inderdaad of Vink en de gemeente er bijna uit zijn?

 In een persbericht van 13 maart 2012 geeft het college aan te hebben “besloten om, vooruitlopend op de afwikkeling van het samenwerkingsverband, het werk aan de geluidswal zelf voort te zetten en de kosten, die daarmee zijn gemoeid, voor te schieten.” Tijdens de raadsvergadering van 13 juni 2012 blijkt dat het college helemaal niet van plan is de wal zelf te ontwikkelen en uit de Barneveldse Krant van zaterdag 21 juli en 25 juli 2012 blijkt dat er wederom misverstanden bestaan over de afspraken omtrent de ontwikkeling van de geluidswal.

3Is het college het met Pro’98 eens dat al deze van elkaar afwijkende informatie de beeldvorming niet ten goede komt?
4. 
Is het college het met Pro’98 eens dat het verstandiger was geweest met enige terughoudendheid deze kwestie te benaderen tot het moment dat er daadwerkelijk een akkoord is bereikt en iedereen weet waar hij of zij aan toe is? 

Ontmanteling CV de Burgt
In de krant van zaterdag 21 juli 2012 verklaart de gemeente: “Tot dusver is de CV nog steeds niet ontmanteld, maar ook hier zit schot in” en “het overleg over de beëindiging van de samenwerking is nog niet afgerond, maar wordt over een aantal weken hervat”

5. Op welke concrete afspraken, dan wel recente gebeurtenissen baseert het college de opmerking dat er schot in de ontmanteling zit?

Volgens aannemingsbedrijf Vink wordt er al meer dan een jaar niet meer over de ontvlechting gesproken. Aannemingsbedrijf Vink verwijt de gemeente dat zij sinds juni 2011 niet meer wil praten over de ontvlechting van de CV.

6. Hoe kan het college deze uitspraken rijmen met haar uitspraak dat er schot zit in de ontmanteling van de CV?

Wethouder Bram Troost geeft in de Barneveldse Krant van 25 juli 2012 aan dat hij niet kan zeggen of eventuele ontvlechting op een later moment volgt.

7. Hoe kan het college deze uitspraak rijmen met haar uitspraak van nog geen vier dagen geleden dat er schot in de ontmanteling zit?

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank van der Lubbe,
Namens de fractie van Pro’98
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld