Kerstbomenverzameling

Kerstbomenverzameling

Geacht college,

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik een aantal vragen betreffende het ingekomen stuk over de kerstbomenverzameling van de gemeente Barneveld.

De fractie van Pro’98 viel met het lezen van de evaluatie van de ene verbazing, in de andere. De gemeente hanteert de landelijke formule die Pro’98 in haar schriftelijke vragen van 13 januari jl. aandroeg en komt hiermee op een schatting van 5600 kerstbomen ingezameld in 2011. Dit is ruim meer dan de 1500-1600 waar het college eerder over sprak. Ik houd het op voortschrijdend inzicht.

In 2012 zijn de kerstbomen die zijn ingezameld stuk voor stuk geteld. Volgens het persbericht van de gemeente d.d. 10 januari 2012 zijn er 800 kerstbomen ingezameld. In de evaluatie wordt gesproken over ongeveer 2000 kerstbomen.

1. Kan het college verklaren hoe het kan dat er in een paar maanden tijd ineens 1200 kerstbomen meer zijn ingezameld? In hetzelfde persbericht staat: “Kerstbomen worden, onder andere vanwege de aanwezige hars, niet als GFT verwerkt. De kerstbomen worden nu verwerkt als bio-massa voor energieopwekking.”

2. Uit de evaluatie blijkt dat ook GFT als bio-massa wordt verwerkt. Welke van de twee verklaringen is waar en kunt u dat verder uitleggen? In de kadernota vergadering is toegezegd door het college dat bij de evaluatie zou worden gekeken naar het mogelijke gebruik van vrijwilligers van verenigingen bij het ophalen van kerstbomen, naar aanleiding van een motie van het CDA

3. Waarom is hier niets over terug te vinden in de evaluatie?

Met vriendelijke groet,
Frank van der Lubbe Pro’98


Bijlage: persbericht Gemeente Barneveld 10-01-2012

Persbericht Gemeente Barneveld 10-01-2012: Barneveld zamelt 800 kerstbomen in De gemeente Barneveld heeft afgelopen zaterdag ongeveer 800 kerstbomen opgehaald.

Medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Barneveld zamelden in de dorpen Kootwijk, Stroe, Garderen, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Zwartebroek, Terschuur en De Glind zo’n 250 bomen in. Op vijf locaties in Barneveld werden nog eens 550 kerstbomen opgehaald. Inzameling Dit jaar is gekozen voor een andere wijze van inzameling. Voorgaande jaren werden kerstbomen huis aan huis in de kernen ingezameld met een huisvuilwagen, voorzien van een complete bemensing (3 personen). Zij reden een hele week door de kernen en haalden de aangeboden oude kerstbomen op. De praktijk was dat verhoudingsgewijs veel kilometers werden afgelegd en betrekkelijk weinig bomen werden ingezameld. Om de kosten te reduceren, is dit jaar gekozen voor een inzameling waarbij inwoners de kerstboom tijdens een gedeelte van de zaterdag konden aanbieden op een goed bereikbare verzamelplek.

Verwerking Kerstbomen worden, onder andere vanwege de aanwezige hars, niet als GFT verwerkt. De kerstbomen worden nu verwerkt als bio-massa voor energieopwekking.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld