Schriftelijke vragen: Verzelfstandiging Museum Nairac

Schriftelijke vragen: Verzelfstandiging Museum Nairac

Geacht College,

De fractie van Pro’98 stelt op grond van artikel 29 van de organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp.

 

Woensdag 3 oktober j.l. stonden wij als gemeenteraad tijdens de projectenmarkt stil bij Museum Nairac. Uit de daar verstrekte informatie bleek dat de verbouwing uiterst voorspoedig verloopt. Het werven van fondsen voor een aantal wensen op het gebied van de inrichting verloopt minder voorspoedig. Positief is dat er dankzij de meevallende bouwkosten meer budget is voor de aankleding van het museum.

Op 4 oktober is onze fractie door het bestuur van de stichting Vrienden Museum Nairac geïnformeerd over de huidige stand van zaken en daaruit komt een genuanceerder beeld naar voren. De realisatie van het gebouw blijkt inderdaad probleemloos te verlopen, maar de opbouw van de verzelfstandigde organisatie lijkt erg traag te gaan. Er is nog geen nieuwe directeur en ook nog geen bestuur voor het te verzelfstandigen museum.

1. Hoe staat het met het proces tot verzelfstandiging van het museum, wordt dit voor de heropening gerealiseerd?
2. Wat is er tot nu toe gedaan met de aanbevelingen van projectmanager Drs. H.G. van Tilburg zoals verwoord in zijn rapport ‘Rapport inzake de haalbaarheid van de verzelfstandiging van het Veluws Museum Nairac’ van 14 december 2011. Van Tilburg deed onderzoek naar de verzelfstandiging in opdracht van de Gemeente Barneveld.
3. Zijn er plannen om het museum te laten besturen door een koepelbestuur waarin ook de bibliotheek en het theater vertegenwoordigd zijn. Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor het verzelfstandigde of het nog te verzelfstandigen museum?

Met vriendelijke groet,
Arjen Korevaar,
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld