Vertraging woningbouw

Vertraging woningbouw

Geacht college,

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik een aantal vragen betreffende de vertragingen in de woningbouw. De wethouder geeft als reactie in de BK van 30 oktober jl. dat er mogelijk compensatieregelingen voor ontwikkelaars komen in verband met de vertraging. 

 

  1. Aan wat voor regeling moeten we denken en om welke bedragen gaat dit?
  2. Wat voor gevolgen heeft de vertraging voor de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met ontwikkelaars tot afname van woningen?
  3. Welke claims liggen er op dit moment van projectontwikkelaars op de ontwikkeling van nieuw te bouwen woningen en om hoeveel woningen gaat dit in totaal?

De vertragingen hebben geen financiële consequenties voor de gemeente, aldus de wethouder in het artikel in de Barneveldse Krant van 30 oktober jl. 

4. Wil het college dit nader verklaren en daarbij ingaan op de relatie met het rapport Purple Blue, de compensatieregelingen waar de wethouder over spreekt en de oplopende rente van reeds aangekochte gronden? 

Met vriendelijke groet,

Frank van der Lubbe
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld