Wijkplatform 2.0

Wijkplatform 2.0

Voorzitter,

Als ik de aanbevelingen van de rekenkamercommissie goed lees, dan staat het College van B&W voor een behoorlijke uitdaging. Alle speerpunten wijzen op verbeteringen vanuit dit huis. Wijkplatforms beter betrekken, duidelijkere kaders, doelstellingen vastleggen, beter communiceren, etc. Door als raad met dit voorstel in te stemmen moet u uitvoering geven aan de speerpunten uit het rapport. De vraag is, hoe u deze inspanningsverplichting gaat invullen? En op welke termijn denkt u daarmee naar de raad terug te komen?

Als fractie zien wij in dit rapport een uitdaging. Wij willen niet bijschaven en aansmeren, maar een stap vooruit maken. Ook platforms met drie leden kunnen een belangrijke rol vervullen in hun wijk. Maar om de ambities in een wijkplatform om te kunnen zetten in acties is het wel handig om verwachtingen uit te spreken.

Een specifiek plan, passend bij de wijk, stelt aanbeveling nummer zes.

Geen uitgebreide notities, maar een eenvoudig a4’tje met een aantal speerpunten is al voldoende wat ons betreft. Dan weet iedereen waar het wijkplatform zich op concentreert, dit geeft betrokkenen perspectief. Het daagt wijkbewoners uit om daar op in te spelen. Deze speerpunten kunnen vervolgens worden geëvalueerd.

Dit leidt, verwachten wij, niet tot bureaucratisering, zoals wethouder Troost het in de commissievergadering noemde. Dit geeft wijkplatforms juist, de in het onderzoek genoemde, structuur, kaders en duidelijkheid, over wederzijdse verwachtingen. Door wijkgericht te werken en voor maatwerk te kiezen wordt het mogelijk om in te spelen op specifieke behoeften van wijkplatforms. Wij zouden graag zien dat u deze reserves loslaat en vragen u om een u toezegging daartoe.

Als Pro’98 gaan we voor het wijkplatform 2.0. Een wijkplan of wijkvisie geeft alle betrokken partijen, maar vooral de wijkbewoners, inzicht in hun eigen wijkplatform. Mensen herbergen kennis en oplossingen in overvloed. Aan ons als gemeente de uitdaging om deze waardevolle bijdrages optimaal te benutten.

Tot slot nog een tip voor het college: de website Verbeterdebuurt.nl geeft bewoners in verschillende gemeenten al de mogelijkheid om ideeën en problemen letterlijk op de kaart te zetten, een prachtig initiatief om bij aan te sluiten als gemeente Barneveld en een hulpmiddel voor onze eigen wijkplatforms.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld