Amendement: turborotonde, algemene reserve

Amendement: turborotonde, algemene reserve

Amendement 14

Onderwerp: Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012 besluit dat de kosten voor de gemeente inzake de turborotonde komen niet ten laste van de Reserve infrastructurele werken maar komen ten laste van de algemene reserve.

Toelichting:
– De reserve infrastructurele werken is niet bedoeld voor de aanleg van de turborotonde.

Ondertekening en naam:
Namens Pro’98,
M. Rosbergen
H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld