Heroverweging Harselaartunnel

Heroverweging Harselaartunnel

AMENDEMENT

Voorstel nr. 12-98

Agendapunt: XII-11

Onderwerp:Heroverweging Harselaartunnel

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Bij beslispunt 1 de tussenzin ‘en in te stemmen met de verdere voorbereiding’ schrappen

Toelichting: Voorkomen wordt dat (voorbereidings)kosten worden gemaakt, waarvan het nog maar de vraag is of deze kosten, afhankelijk van toekomstige besluitvorming, wel nodig zijn. Vooralsnog kan worden volstaan met bijstelling van de kaders, meer concreet een versoberde ondertunneling en een taakstellend budget van € 25 miljoen. Over de verdere voorbereiding kan worden beslist op het moment dat duidelijk is dat de regiosprinter doorgaat. Die besluitvorming vindt t.z.t. gelijktijdig plaats met hetgeen staat vermeld in de beslispunten 5 en 6.

Ondertekening en naam:

Pro’98: Hilhardt Brul, Monique Rosbergen

Burger Initiatief: Dick v. Rheenen, Ab v.d. KampPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld