Motie: aanbestedingsprocedure

Motie: aanbestedingsprocedure

MOTIE

Agendapunt 10: Principebesluit tot verzelfstandiging exploitatie Veluwehal en gemeentelijke binnensportaccommodaties en onderhoud gemeentelijke zwembaden.

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012.

Onderwerp: Aanbestedingsprocedure

Constaterende dat:

Het college bij instemming van de raad met agendapunt 10: ‘Principebesluit tot verzelfstandiging […]’ na de aanbestedingsprocedure bevoegd is tot gunning over te gaan.
Als voorwaarde gesteld wordt dat aanbesteding alleen plaatsvindt als dit een substantiële kostenbesparing oplevert. Citaat: “de bijdrage aan de exploitant moet lager zijn dan de huidige kosten”
Overwegende dat:

De raad verantwoordelijk is voor het budget
Het begrip substantieel op meerdere wijze geïnterpreteerd kan worden
Voor verzelfstandiging frictiekosten worden gemaakt
Draagt het college op:

Na de aanbestedingsprocedure naar de raad te komen met een voorstel inzake het budget van de gunning, alvorens tot eventuele gunning over te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

Arjen Korevaar

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld