Herbouw skatebaan

Herbouw skatebaan

Voorzitter,

Er was eens… een skatebaan in Barneveld. Deze stond op een plek waar de Barneveldse raad besloot om een theater te gaan bouwen. Om dat plan te realiseren werd de skatebaan ’tijdelijk’ uit elkaar gehaald en op de gemeentewerf opgeborgen. De jongeren die er toen gebruik van maakten werd beloofd dat zij een nieuwe plek zouden krijgen. In 2006 en 2010 werd de gebruikers van de skatebaan beloofd dat het er echt van zou gaan komen, beloftes werden bij herhaling gedaan. Eén van deze skaters groeide in al die jaren in zijn rol. Hij kreeg ruim de tijd zich tot een heuse vertegenwoordiger te ontwikkelen.

Het eigenbelang is inmiddels wel verdwenen, maar deze Barnevelder staat nog steeds voor de zaak. Met twee jeugdige skaters aan zijn zijde voerde Edo van de Kraats begin deze maand opnieuw het woord, meer dan zeven jaar nadat hij vrijwillig aan deze klus begon.

De aanhouder wint luidt het spreekwoord, maar het papier is ook in dit dossier bijzonder geduldig. Pro’98 verzocht het College in mei 2011 op korte termijn met een locatie te komen, eventueel in een nieuwe wijk of buiten een woonwijk.

In eerste instantie op initiatief van de ChristenUnie, werd er in stilte gewerkt aan een voorstel dat naar deze raad zou worden verstuurd. In de motie, uit mei 2011, vroeg de raad u nog nadrukkelijk om in dit dossier actief naar de raad te communiceren.

Pas nadat de ChristenUnie in november 2012 besloot dit initiatief over te dragen aan uw College, werden de plannen ook voor de overige partijen zichtbaar. Als fractie hebben wij ons verwonderd over de manier waarop dit plan vorm is gegeven, de wijkbewoners zijn benaderd en geïnformeerd.

Na het groenonderhoud en de skatebaan heeft het college wat mijn fractie betreft voldoende stof om lering uit te trekken. Het interactieve beleidsplan geeft mogelijkheden te over om te consulteren, of tenminste voldoende te informeren. Voor dergelijke processen geldt dat je het maar één keer goed kunt doen.

De fractie van Pro’98 heeft goed geluisterd naar de insprekers tijdens de commissie en de informatieavond. Als fractie hebben we gevraagd om ook naar locaties te kijken die zich niet in de directe nabijheid van woonwijken bevinden. Het College houdt echter vast aan haar besluit de skatebaan in een wijk te willen realiseren. Dit voorgelegde plan voldoet aan de kaders die door de raad zijn gesteld en aan de denkwijze van het College.

De Espeterweg is daarmee wat ons betreft geschikt als vestigingsplek voor de skatevoorziening. Daarbij willen we de wethouder wel oproepen de details actief uit te werken met de betrokken partijen, de jongeren die op dit moment al gebruik maken van de locatie, de omwonenden om overlast te voorkomen en de skaters om een functionele voorziening te realiseren.

Het bedrag van 200.000 euro lijkt de fractie van Pro’98 ruim voldoende. We dagen wethouder Troost uit om ruim binnen dit budget te blijven. Als voorbeeld zou de wethouder kunnen kijken naar de gemeente Montferland. In Didam wordt een prachtige skatevoorziening gerealiseerd voor een bedrag van 100.000 euro.

Voorzitter, de terugkeer van een skatevoorziening in Barneveld is nog nooit zo dichtbij geweest als vanavond en hopelijk binnenkort voor de actieve Barneveldse jeugd weer beschikbaar.