Lokale visie Zorg voor jeugd

Lokale visie Zorg voor jeugd

Vanavond is de lokale visie Zorg voor jeugd in Barneveld aan de orde. Een visie die meer vragen introduceert dan antwoorden geeft. Een stuk dat wel het veld beschrijft waar we als raad over moet gaan besluiten, maar die de kaders nu nog niet biedt. Maar we hebben er wel behoefte aan om die kaders te gaan stellen. De transitie van de jeugdzorg is een complexe niet te onderschatten operatie. De gemeente gaat in grote mate de vrijheid krijgen daar een eigen inrichting aan te geven. En het gaat ook snel, de provincie verwacht van ons op 1 januari 2014 al een plan. Daarom vraagt onze fractie aan de wethouder om door te pakken en een daadwerkelijk kader stellende notitie aan de raad voor te leggen. Wij vragen daar een toezegging voor.

De transitie van de jeugdzorg staat niet alleen. Wij vragen de wethouder om actief verbindingen te leggen met andere ontwikkelingen. De decentralisatie van de AWBZ begeleiding, het Passend Onderwijs en de Participatiewet. Als gemeente krijgen we nu de kans om regelingen te ontschotten. We gaan niet sec meer naar de zorg voor één jongere kijken. We krijgen de kans om het gehele systeem van een gezin mee te nemen. Daarmee kan de gemeente werkelijk tot 1 gezin 1 plan komen. Vanuit dat oogpunt pleit PRO’98 voor een intensievere samenwerking tussen CJG, WMO loket maar ook bijvoorbeeld de schulddienstverlening. (Schulden, zeker in deze tijden, leggen een grote druk op het gezin.)

Terug naar de Jeugdzorg. Bij de transitie zal een deel nog steeds wettelijk bepaald blijven. De beleidsvrijheid lijkt vooral te komen in de zorg dicht bij huis. En dit betreft gelijk de grootste groep. Het gros van de jeugdproblematiek blijkt namelijk relatief lichte zorg te zijn.

PRO’98 ziet daarom voor het lokale beleid 3 speerpunten:

  • Ambulante jeugdzorg; ondersteuning van jongeren in het gezin met als uitgangspunt ‘hoe kleiner het kind, hoe dichter bij huis georganiseerd’.
  • Begeleiding bij onderwijs; maak de link met het passend onderwijs en zorg ervoor dat onze jeugd klaargestoomd wordt voor de toekomst.
  • Begeleiding bij werk; want we laten onze jongeren niet vallen als ze 18 zijn.

Onze fractie ziet ook een aantal randvoorwaarden:

  • Zorg voor keuzevrijheid. Biedt een evenwichtig aanbod aan mogelijkheden.
  • Onderzoek een wijkgerichte aanpak.Ondersteun de regie van het gezin.
  • Werk met wat er al is; organisaties, verenigingen e.d. waar de jongeren nu al mee te maken hebben

Kortom, voorzitter, er komt veel op ons af. De komende jaren worden op sociaal en welzijnsgebied roerige tijden voor de gemeente. Daarom bij deze een laatste zorg die onze fractie wil delen. Zijn we er wel klaar voor? Met een nieuwe portefeuillehouder, een visie vol vragen en een deadline op 1 januari, gaan we het redden? Uit stuk B8 blijkt dat we hier 120.000 voor beschikbaar stellen, is dat genoeg? PRO’98 wil hier de suggestie neerleggen om dit project op te schalen en in fte uit te breiden. Laten we de verantwoordelijkheid voor onze jeugd die ons gegeven wordt, met beide handen aanpakken.

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld