Eerst een detailhandelsvisie in Voorthuizen

Eerst een detailhandelsvisie in Voorthuizen

De Albert Heijn is al een paar jaar een terugkomend onderwerp op de agenda. Dat is ook niet voor niets, er zijn veel belangen bij gemoeid en ik denk dat iedere voorthuizenaar inmiddels zijn mening over wel of niet uitplaatsen wel heeft gevormd.

Vanavond gaat het niet om wel of niet uitplaatsen, maar om het proces er naar toe. Burger Initiatief heeft een motie ingediend om het college op te roepen het bestemmingsplan Vlasbekje wat op dit moment ter inzage ligt terug te trekken.

Voorzitter, er zijn hierbij twee vragen van belang:

1.  Is het verstandig dat het college nu al met een bestemmingsplan is gekomen?

2.  Is het de verantwoordelijkheid van de raad om het college op te dragen het bestemmingsplan weer in te trekken?

Om met de eerste vraag te beginnen. Ik vind het zeer onverstandig dat het college nu al een bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd. Het college neemt een groot risico door niet de detailhandelsvisie af te wachten.  

Wat er nu ligt is een supermarktvisie waaruit eigenlijk alleen duidelijkheid wordt gegeven over de mogelijkheden qua vloeroppervlak. Dit is een van de bouwstenen voor een eventueel bestemmingsplanwijziging, maar dan zijn we er nog niet. Zaken als, waar willen we met het centrum naar toe, welke mogelijkheden zijn er voor verswinkels, wat zijn de gevolgen voor het centrum, zullen in de detailhandelsvisie aan bod komen en vormen ook belangrijke bouwstenen voor een bestemmingsplanwijziging. Gisteren is de ondernemingsvereniging Voorthuizen nog met twee alternatieven gekomen en hier moet ook goed naar worden gekeken.

Dit is ook waar wij als Pro’98 altijd op gehamerd hebben, eerst een visie, dan pas een bestemmingsplanwijziging.

Dan de tweede vraag, is dit de verantwoordelijkheid van de raad? Pro’98 vindt van niet. Het college is bevoegd om een bestemmingsplanwijziging ter inzage te leggen. Dat vindt ik onverstandig, maar ik kan het college in ieder geval niet verwijten dat ze niet doorpakken. De gemeente heeft natuurlijk ook een financieel belang wat hier ongetwijfeld een rol bij heeft gespeeld., al gaat wat ons betreft zorgvuldigheid voor snelheid.

Het college loopt het risico dat er straks uit de detailhandelsvisie uitkomsten komen, die deze bestemmingsplanwijziging onmogelijk maken of behoorlijk veranderen. Dat zei dan zo, maar ik vind dit in beginsel een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college.

Ik wil wel graag duidelijkheid van het college over het verdere verloop. Pro98 vindt het van essentieel belang voor een zuivere besluitvorming dat de raad eerst een besluit neemt over de visie en daarna pas over een eventueel bestemmingsplan gaat praten. Dit moet niet door elkaar gaan lopen en dit kan wat ons betreft dus niet in dezelfde vergadering, laat dat helder zijn. Hiervoor willen wij een toezegging van de wethouder. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld