Pro’98 houdt beslagvrije voet overeind

Pro’98 houdt beslagvrije voet overeind

Pro’98 vindt het belangrijk dat financiële ondersteuning terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Zware boetes in de fraudewet moeten afschrikkend werken, stelt het voorstel. Maar de gevolgen van daadwerkelijk opgelegde boetes zijn bij de eerste, mogelijk nog onbewuste, overtreding al direct voelbaar. Het dubbele bedrag moet worden terugbetaald.

Bij recidive wordt dit bedrag verhoogd en krijgt de gemeente de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag over een periode van drie maanden in te houden tot 100% van de bijstandsuitkering. Het College kiest er in dit voorstel voor om op verzoek van de belanghebbende, huur en hypotheek te ontzien. In vele andere gemeenten en ook in de discussie die over dit onderwerp in de Tweede Kamer werd gevoerd, wordt het begrip beslagvrije voet gebruikt. U kiest er in dit voorstel voor om deze beslagvrije voet los te laten en beperkt u, op verzoek, tot het doorbetalen van huur en hypotheekrente.

Dankzij een breed gedragen amendement van het CDA in de Tweede Kamer is het buiten werking stellen van de beslagvrije voet bij recidive een kan-bepaling geworden.

Bij inhouding, tot maximaal 100%, van de bijstandsuitkering in een periode van drie maanden, komt een cliënt al snel in de problemen. Ook als huur en hypotheekrente worden ontzien, lopen overige vaste lasten gewoon door. De cliënt komt daarmee bijvoorbeeld in de problemen met zijn zorgverzekeraar, levensonderhoud, water en energie leverancier. De cliënt beland van de regen in de drup.

Het lijkt Pro’98 daarom verstandig om ook in geval van recidive uit te gaan van de beslagvrije voet. Deze stelt mensen in staat om in hun levensonderhoud te blijven voorzien. Dit voorkomt dat er door de opgelegde boete problemen ontstaan, die niet alleen de fraudeur zelf, maar ook zijn of haar gezinsleden kunnen treffen.

Resumerend, de gemeente is niet wettelijk verplicht om bij recidive de volledige bijstandsuitkering in te houden. Het is een kan-bepaling waar gemeenten een eigen invullen aan kunnen geven.

Pro’98 stelt in het verstuurde amendement voor Artikel 40a en Artikel 40b aan te passen, zodat ook in Barneveld de beslagvrije voet het uitgangspunt vormt bij verrekening van de recidiveboete. Bij recidive is het daardoor eenvoudiger om maatwerk te leveren.

In de commissie zegde de wethouder toe de raad volgend jaar te voorzien van een monitor die de effecten van de wet in de praktijk in kaart brengt. Daar wil ik nog graag bij opmerken dat we daarin graag gespecificeerd zien of het bewuste dan wel onbewuste fraude betreft en vraag de wethouder daarvoor om een toezegging.

Arjen Korevaar (23 april 2013)

Noot: ingediend amendement is door de raad unaniem aangenomen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld