Barneveld maakt ‘landbouwplan’

Barneveld maakt ‘landbouwplan’

Uit de Barneveld Vandaag
BARNEVELD – “Dit is een landbouwplan’, zo kenschetste Aad Barendregt (Pro’98) dinsdag het nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied. “Maar het buitengebied heet meer functies, steeds meer en die – recreatie, wonen, natuur, niet agrarische bedrijven – moeten met elkaar in evenwicht zijn.”

Voor Pro is dat evenwicht zo zoek, dat de fractie tegen het hele plan stemde. Daarbij speelde ook nog, dat Pro vindt, dat de raad zichzelf feitelijk buiten spel zet door de uitvoering van het plan praktisch helemaal aan B en W te delegeren. De SGP vond juist, dat het plan nog meer aan de belangen van de boeren moest worden aangepast. Gert Ploeg kwam met een handvol wijzigingsvoorstellen plus een algemeen voorstel om nu maar vast een reparatieplan te beloven, waarmee zonder leges alsnog allerlei wijzigingen mogelijk zouden zijn. 

Dat ging zelfs de ‘eigen’ wethouder Aart de Kruijf te ver. Een reparatieplan blijkt in de praktijk altijd nodig, maar wijzigingen kosten geld, zijn in particulier en niet in algemeen belang en moeten dus betaald worden.

Verdwenen groen
Niettemin had de landbouw ook bij andere fracties de wind mee. Zozeer zelfs, dat een nipte meerderheid van SGP, ChristenUnie en VVD het illegaal kappen van groen met een bestemmingswijziging wensten te belonen omdat het “toch al weg” is. Juriste Susanne Wassink (CDA) vond dat niet correct. “Als het groen verdwenen is, kun je het weer laten groeien.”

Kelders
Ook besloot die zelfde meerderheid – nu met steun van Burger Initiatief – onderkeldering tot maximaal 500 m² toe te staan, ook al had wethouder de Kruijf er nog voor gewaarschuwd, dat de gemeente daarmee nat kan gaan bij de Raad van State. Zulke grote kelders kunnen gebruikt worden voor tal van functies waar de gemeente geen zicht op heeft en die bijvoorbeeld veel verkeer kunnen genereren. Daar is het plan niet op berekend. 

Ook zijn waarschuwing, dat de gemeenteraad te ver ging met het verzachten van de sloopregels bij functieverandering werd in de wind geslagen.